Zorganizuj z nami wymianę młodzieży!
W 2019 r. aż 36 różnych tematów!
Indywidualne i grupowe

zaproszenia

zachować pamięć

JAZZUJ PANU CAŁA ZIEMIO

Rekolekcje franciszkańskie
36 propozycji w 2019 roku

www.rekolekcjefranciszkanskie.pl

Z KSIĘGI GOŚCI