Co możemy zrobić dla Europy i natury? | Was können wir für Europa und die Natur tun?

Co możemy zrobić dla Europy i natury?

W dniach 5-10 listopada br. w DMK odbył się kolejny projekt polsko – niemiecki „Razem dla Europy i natury”.

Partnerami projektu były szkoły: SP nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy i Coppernicus Gymnasium w Norderstedt.

Co działo się na naszej wymianie? Podczas 5-dniowego programu kluczowymi zagadnieniemi była ekologia i zrównoważony rozwój. Uczestnicy w swej pracy zespołowej zastanawiali się, jak zapobiec zmianom klimatycznym i promować ekologiczne postawy oraz być odpowiedzialnym za życie swoje i innych.

Głównym elementem były warsztaty ekologiczne z o. Tomaszem Tęgowskim. Młodzi Polacy i Niemcy tworzyli sole kąpielowe oraz mieszanki ziołowe i herbaty, które mogli degustować a następnie zabrać do domu.

Było też wiele okazji do integracji podczas gry miejskiej, wizyty w Europejskim Centrum Solidarności, pobytu w Parku Oliwskim, spacerów nad morzem oraz gry w kręgle. Uczestnicy przełamywali bariery językowe, doskonalili umiejętność komunikowania się w języku niemieckim, polskim i angielskim oraz uczyli się otwartości na różne kultury.

Projekt dofinansowany był przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży: www.pnwm.org oraz Narodowy Instytut Wolności:Narodowy Instytut Wolności (niw.gov.pl)

Dziękujemy za wsparcie!


Was können wir für Europa und die Natur tun?

Vom 5. bis 10. November fand im DMK ein weiteres polnisch-deutsches Projekt „Gemeinsam für Europa und die Natur” statt.

Die Projektpartner waren Schulen: Grundschule Nr. 47 mit Sportmeisterschaftszweigen in Bydgoszcz und Coppernicus Gymnasium in Norderstedt.

Was geschah während unseres Austauschs? Während des 5-tägigen Programms waren Ökologie und Nachhaltigkeit zentrale Themen. In Teamarbeit überlegten die Teilnehmer, wie sie den Klimawandel verhindern, eine ökologische Einstellung fördern und Verantwortung für ihr eigenes Leben und das der anderen übernehmen können.

Das Hauptelement war ein Ökologie-Workshop mit Pater Tomasz Tęgowski. Junge Polen und Deutsche stellten Badesalze, Kräutermischungen und Tees her, die sie probieren und mit nach Hause nehmen konnten.

Es gab auch viele Gelegenheiten zur Integration bei einem Stadtspiel, einem Besuch im Europäischen Solidaritätszentrum, einem Besuch im Oliwa-Park, Spaziergängen am Meer und einem Bowlingspiel. Die TeilnehmerInnen überwanden Sprachbarrieren, verbesserten ihre Kommunikationsfähigkeit in Deutsch, Polnisch und Englisch und lernten, offen für andere Kulturen zu sein.

Das Projekt wurde vom Polnisch-Deutschen Jugendwerk www.pnwm.org und dem Nationalen Institut für Freiheit (niw.gov.pl) kofinanziert.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 

 

Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

„Die Aktivität wird durch das Programm zur Unterstützung der Entwicklung von internationalen Begegnungsstätten 2021-2030 finanziert.”