Projekt „Zachować pamięć” cz. II zakończony

(deutsche Sprachversion unten) 

W dniach 10-15.11.2019 odbyła się w naszym Domu druga część projektu „Zachować pamięć” (relacja z I części spotkania). Długo wyczekiwana rewizyta majowego spotkania w Monachium odbywała się w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Projekt został przygotowany przez:
Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku
oraz Heiner Janik Haus Jugendbegegnungsstätte am Tower z Oberschleißheim (koło Monachium).
W projekcie wzięła udział ta sama młodzież:
– grupa polska – z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych (PZPOW) w Wejherowie
– grupa niemiecka – z Arnold Gymnasium w Neustadt bei Coburg.

W programie tym razem:

– młodzież wzięła udział w historycznym rajdzie miejskim po gdańskim Starym Mieście, podziwiając wydarzenia związane z obchodami 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
– zwiedzaliśmy z przewodnikiem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
– odwiedziliśmy dwa miejsca pamięci związane z terrorem hitlerowskim: Muzeum Stutthof oraz Lasy Piaśnickie (koło Wejherowa);
– warsztaty historyczne w polsko-niemieckich grupach;
– spotkanie z panią starostą w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

W celu dobrego przeżycia intensywnego programu merytorycznego naszego historycznego programu, zajęcia przeplataliśmy różnymi formami odpoczynku:

– spacer na plaży w Stegnie oraz w Rewie;
– bowling i bilard w zespołach polsko-niemieckich
– Aquapark w Redzie

Projekt odwiedziła także niemiecka telewizja bawarska Bayerischer Rundfunk, w ramach tworzenia reportażu o Europie (z okazji 30. Rocznicy przemian politycznych w Europie 1989-2019).

Wsparciem w projekcie byli nasi wolontariusze: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Relacje z projektu:
1. Telewizja TTM (Twoja Telewizja Morska)
2. Telewizja Kaszuby
3. Arnold-Gymnasium

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.
Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) oraz
Sanddorf Stiftung
Rainer Bickelmann Stiftung
Axel Springer Stiftung
Flick Stiftung

Dziękujemy za wsparcie finansowe!


Vom 10. bis 15. November 2019 fand in unserem Haus der zweite Teil des Projekts „Wege zur Erinnerung” statt. (Bericht aus dem ersten Teil des Treffens). Der lang erwartete Gegenbesuch des Mai-Treffens in München fand im Maximilian-Kolbe-Haus in Gdańsk (Danzig) statt. Das Projekt wurde vorbereitet von:
Maximilian-Kolbe-Haus in Gdańsk
und Heiner Janik Haus Jugendbegegnungsstätte am Tower aus Oberschleißheim (bei München).
Dieselben jungen Leute nahmen an dem Projekt teil:
– polnische Gruppe – aus der Poviat-Gruppe der Bildungs- und Bildungseinrichtungen (PZPOW) in Wejherowo
– deutsche Gruppe – vom Arnold Gymnasium in Neustadt bei Coburg.

Diesmal im Programm:

– Jugendliche nahmen an der historischen Stadtrallye in der Danziger Altstadt teil und bewunderten die Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Feier des 101. Jahrestages der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens;
– wir besuchten das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig;
– wir haben zwei Gedenkstätten besucht, die mit dem Terror der Nazis zu tun haben: das Stutthof-Museum und die Piaśnica-Wälder (in der Nähe von Wejherowo);
– historische Workshops in polnisch-deutschen Gruppen;
– Besuch im Bezirkamt in Wejherowo.

Um das intensive inhaltliche Programm unseres Geschichtsprojekts gut zu erleben, haben wir den Unterricht mit verschiedenen Erholungsaktivitäten:

– Strandspaziergang in Stegna und Rewa;
– Bowling und Billard in deutsch-polnischen Mannschaften;
– Aquapark in Reda.

Das Projekt wurde auch vom Bayerischen Rundfunk im Rahmen einer Sendung „Europa-Reportage“ (anlässlich des 30. Jubiläums vom Mauerfall) besucht.

Unsere Freiwilligen unterstützten das Projekt: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Berichte über das Projekt:
1. Telewizja TTM (Twoja Telewizja Morska)
2. Telewizja Kaszuby
3. Arnold-Gymnasium

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.
Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) und
Sanddorf Stiftung
Rainer Bickelmann Stiftung
Axel Springer Stiftung
Flick Stiftung

Danke für die Förderung!

Zobacz film z projektu! – Schau dir den Film aus dem Projekt an!

 

Foto: DMK