Solidarni z Ziemią – Solidarisch mit der Erde

Nowe partnerstwo w DMK

Nowi goście w DMK! W dniach 8-13 października gościliśmy w naszym Domu nowe partnerstwo szkolne – Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku oraz Gesamtschule Bremen – West. Obie szkoły rozpoczęły swoją współpracę wiosną tego roku, kiedy w Bredbeck (Niemcy) odbyła się ich pierwsza wymiana. Podczas rewizyty w Gdańsku przygotowaliśmy dla nich niezwykle atrakcyjny program, który nazwaliśmy „Solidarni z Ziemią”. Wzajemne poznanie i integracja to nieodłączne elementy wymian. Również tym razem zaproponowaliśmy naszym uczestnikom wiele interesujących gier i metod integracyjnych oraz uczyliśmy polskiego i niemieckiego podczas animacji językowej. Młodzi gdańszczanie i bremeńczycy odkrywali uroki Gdańska podczas gry miejskiej, koncentrując się również na aspektach zrównoważonego rozwoju. A co jeszcze działo się podczas kilku dni pobytu w DMK? Młodzi Niemcy i Polacy tworzyli las w słoiku, brali udział w atrakcyjnych warsztatach dotyczących ekologii i zmian klimatycznych a także mieli okazję odwiedzić Muzeum Bursztynu oraz statek – muzem „Sołdek”. Wśród atrakcji tego tygodnia znalazła się również wizyta w Oliwie – Park Oliwski oraz koncert organowy w Katedrze Oliwskiej oraz wspólne odkrywanie Sopotu. Niezwykłym elementem programu było również przepłynięcie smoczymi łodziami po Motławie. Grupa spotkała się także z Prezydent Gdańska – Aleksandrą Dulkiewicz, która podkreśliła znaczenie współpracy międzynarodowej i podziękowała za wkład w relacje polsko – niemieckie. Co dodatkowo interesujące – współpraca obu szkół włączyła się idealnie w partnerstwo miast Gdańsk – Brema i umocniło bliskie relacje pomiędzy Polską a Niemcami.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM www.pnwm.org ) i Narodowego Instytutu Wolności (NIW niw.gov.pl). Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy za wsparcie!

 


Neue Partnerschaft in unserem Haus

Neue Gäste im DMK! Vom 8. bis 13. Oktober hatten wir eine neue Schulpartnerschaft in unserem Haus zu Gast – die Emilia-Plater-Grundschule Nr. 50 in Danzig und die Gesamtschule Bremen – West. Die beiden Schulen begannen ihre Zusammenarbeit im Frühjahr dieses Jahres, als ihr erster Austausch in Bredbeck (Deutschland) stattfand. Für ihren Besuch in Danzig haben wir ein äußerst attraktives Programm vorbereitet, das wir „Solidarisch mit der Erde” genannt haben. Das gegenseitige Kennenlernen und die Integration sind ein wesentlicher Bestandteil des Austauschs. Auch dieses Mal haben wir unseren TeilnehmerInnen viele interessante Spiele und Integrationsmethoden angeboten und bei der Sprachanimation Polnisch und Deutsch unterrichtet. Jugendliche aus Danzig und Bremen entdeckten die Schönheit Danzigs bei einem Stadtspiel, bei dem es auch um Aspekte der nachhaltigen Entwicklung ging. Und was passierte sonst noch in den wenigen Tagen im DMK? Junge Deutsche und Polen gestalteten einen Wald im Glas, nahmen an attraktiven Workshops zum Thema Ökologie und Klimawandel teil und hatten die Möglichkeit, das Bernsteinmuseum und das Museumsschiff „Sołdek” zu besichtigen. Weitere Höhepunkte der Woche waren ein Besuch in Oliwa – Oliwa-Park und ein Orgelkonzert in der Oliwa-Kathedrale – sowie die gemeinsame Erkundung von Sopot. Eine Drachenbootfahrt auf dem Fluss Motława war ebenfalls ein ungewöhnlicher Teil des Programms. Die Gruppe traf auch mit Aleksandra Dulkiewicz, der Bürgermeisterin von Danzig, zusammen, die die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit hervorhob und ihnen für ihren Beitrag zu den deutsch-polnischen Beziehungen dankte. Interessant ist zudem, dass sich die Zusammenarbeit der beiden Schulen hervorragend in die Städtepartnerschaft Danzig-Bremen einfügt und die engen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland stärkt.

Ermöglicht wurde das Projekt durch die finanzielle Unterstützung des Polnisch-Deutschen Jugendwerks (DPJW www.dpjw.de ) und des Nationalen Instituts für Freiheit (NIW niw.gov.pl). Danke für die Unterstützung!

 

Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

„Die Aktivität wird durch das Programm zur Unterstützung der Entwicklung von internationalen Begegnungsstätten 2021-2030 finanziert.”