Follow – Obazda — Walczymy o nagrodę PNWM!

W dniach 22-29 maja 2022 r. w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbywał się tygodniowy projekt w ramach konkursu o Nagrodę Młodzieży Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM): https://bit.ly/NagrodaMłodzieżyPNWM . Partnerem projektu był Heiner- Janik Haus (JBS am Tower) w Oberschleißheim. Uczestnicy pochodzili z Arnold-Gimnasium w Coburgu oraz Liceum św. Jadwigi w Kielcach.

„Follow” oznacza śledzia – specjalność regionu gdańskiego, obazda to pasta do smarowania pieczywa z Bawarii.

Połączenie obu tych elementów stanowi polsko-niemiecką wymianę w zakresie zrównoważonego rozwoju, regionalności i kultury jedzenia. Młodzi ludzie pracowali podczas warsztatów na temat „Zero Waste”, brali udział w rajdzie miejskim, otrzymali wskazówki dotyczące higieny ekologicznej i wspólnie gotowali, bo jedzenie łączy!

Ponad 700 potraw pojawia się w dziełach najsłynniejszego pisarza miasta, Güntera Grassa. Pięć z nich, częściowo zmienionych i dostosowanych do współczesnych nawyków żywieniowych, zrealizowała młodzież w grupach polsko-niemieckich!

Pod kierunkiem franciszkanina o. Tomasza Tęgowskiego młodzi ludzie przyrządzili m.in. ser z kminkiem, sałatkę z nowalijek, wegańskiego śledzia z bakłażana. Grupa „chlebowa” musiała przygotować dużo ciasta, ponieważ wieczorem ponad 40 osób musiało skosztować chleba. Ostatnia grupa poświęciła się specjalności regionu – śledziowi po kaszubsku.

Punktem kulminacyjnym była wspólna jednodniowa wycieczka do Chmielna na Kaszubach. Po wielodaniowym obiedzie w stylu kaszubskim rozpoczął się kurs gotowania z „prawdziwą” Kaszubką. Następnie odbyła się przejażdżka wozem drabiniastym. Podczas pobytu w Chmielnie rodowity Kaszub opowiadał grupie o historii Pomorza i Kaszub. Uczestnicy wzięli również udział w małym kursie kaszubskiego.

Druga część projektu odbędzie się w październiku w Bawarii.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży www.pnwm.org oraz program Erasmus+.

„Działanie dofinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

 

 

 

 

Zdjęcia i montaż: Studio77 Maja Studzińska


 

Eine Woche vom 22.-29 Mai 2022 dauerte im Maximilian-Kolbe Haus das Projekt „Follow Obazda“ im Rahmen des Jugendpreises vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW): https://bit.ly/DPJWJugendpreis. Der Kooperationspartner war Heiner- Janik Haus (JBS am Tower) in Oberschleißheim. Die Teilnehmenden kamen aus Arnold-Gymnasium in Coburg zusammen mit Gleichaltrigen aus Liceum św. Jadwigi in Kielce.

„Follow“ bedeutet Hering und ist die Spezialität der Danziger Region, Obazda ist ein typischer bayerischer Brotaufstrich. Die Kombination aus beiden stellt den deutsch-polnischen Austausch rund um Nachhaltigkeit, Regionalität und Esskultur dar.

Die Jugendlichen arbeiteten in Workshops zum Thema „Zero Waste“, meisterten eine Stadtrallye, bekamen ökologische Hygiene-Tipps und kochten gemeinsam, denn Essen verbindet! Über 700 Gerichte kommen in den Werken des berühmtesten Autors der Stadt, Günter Grass, vor. Fünf, teilweise geändert und angepasst an heutige Essgewohnheiten haben die Jugendlichen in deutsch-polnischen Gruppen umgesetzt!

Unter Anleitung von Franziskaner Tomasz Tęgowski kochten die Jugendlichen z.B. Kümmelkäse, eine schnippelte Salat für alle, veganen Hering aus Auberginen. Viel Teig musste die „Brotgruppe“ zubereiten, da am Abend mussten mehr als 40 Personen das Brot kosten. Die letzte Gruppe widmete sich einer besonderen Spezialität der Region – dem Hering kaschubischer Art.

 

Ein Highlight war der gemeinsame Tagesausflug nach Chmielno in der Kaschubei. Nach einem mehrgängigen Mittagessen nach Kaschubischer Art begann der Kochkurs bei einer „echten“ Kaschubin. Anschließend gab es eine Fahrt auf einem Heuwagen. Während des Aufenthalts in Chmielno erzählte ein Kaschube der Gruppe die Geschichte von Pommern und der Kaschubei. Die Gruppe bekam auch einen kleinen Kaschubischkurs.

Der zweite Teil des Projekts findet im Oktober in Bayern statt.

Das Projekt wurde vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk www.dpjw.org , Nationalen Freiheitsfond (NIW) und Erasmus+ gefördert.