Solidarni z ziemią – Solidarisch mit der Erde!

W dniach 23-27 kwietnia br. w DMK odbył się projekt polsko – niemiecki „Solidarni z ziemią”.

Partnerami projektu były szkoły: SP nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy i Grund- und Oberschule Schenkenland w Groß Köris.

Podczas 5-dniowego programu kluczowym zagadnieniem była ekologia i zrównoważony rozwój. Uczestnicy w swej pracy zespołowej zastanawiali się, jak zapobiec zmianom klimatycznym i promować ekologiczne postawy oraz być odpowiedzialnym za życie swoje i innych. Było też wiele okazji do integracji podczas gry miejskiej, wizyty w Muzeum Morskim i Muzeum Bursztynu, pobytu w Parku Oliwskim, spacerów nad morzem oraz gry w kręgle. Uczestnicy przełamywali bariery językowe, doskonalili umiejętność komunikowania się w języku niemieckim, polskim i angielskim oraz uczyli się otwartości na różne kultury.

Projekt dofinansowany był przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży: www.pnwm.org oraz Narodowy Instytut Wolności:Narodowy Instytut Wolności (niw.gov.pl)

Dziękujemy za wsparcie!

 


 

Das deutsch-polnische Projekt „Solidarisch mit der Erde” fand vom 23. bis 27. April dieses Jahres im DMK statt.

Die Projektpartner waren Schulen: SP Nr. 47 mit Sportmeisterschaftsklassen in Bydgoszcz und Grund- und Oberschule Schenkenland in Groß Köris.

Während des 5-tägigen Programms waren Ökologie und Nachhaltigkeit die zentralen Themen. In Teamarbeit überlegten die Teilnehmer, wie sie den Klimawandel verhindern, eine ökologische Einstellung fördern und Verantwortung für ihr eigenes Leben und das der anderen übernehmen können. Bei einem Stadtspiel, einem Besuch des Schifffahrtsmuseums und des Bernsteinmuseums, einem Besuch des Oliwa-Parks, Spaziergängen am Meer und einer Partie Bowling gab es auch viele Gelegenheiten zur Integration. Die Teilnehmer überwanden Sprachbarrieren, verbesserten ihre Kommunikationsfähigkeit in Deutsch, Polnisch und Englisch und lernten, offen für andere Kulturen zu sein.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) und Nationalen Freiheitsfond (NIW).

Danke für die Förderung!

 

„Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”