Życzenia na Boże Narodzenie 2020

"Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem." Łk 2, 10-11
Niech przeżywanie Świąt Narodzenia Pańskiego obfituje w okazywanie sobie dobroci, życzliwości, nadziei i przebaczenia, by Miłość zamieszkała pośród nas! A Boże błogosławieństwo niech towarzyszy nam każdego dnia nadchodzącego roku.

Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość jakiej od Was doświadczamy!

W Pasterkę zostanie odprawiona Msza Św. w Waszych intencjach, którą będzie sprawował dyrektor domu.
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Domu Świętego Maksymiliana,
zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla naszej Wspólnoty i Domu.

Jak wiecie jesteśmy nie tylko wspólnotą zakonną, ale też instytucją zatrudniającą pracowników, którzy razem z nami tworzą to miejsce. Poza naszą działalnością, którą mogliście obserwować, czy też osobiście doświadczać, nie mamy innych podstaw utrzymania, jak tylko Opatrzność Boża, która działa poprzez cuda oraz dobre serca. W tej sytuacji prosimy Bożą Opatrzność i Was o wsparcie. Obiecujemy naszą codzienną modlitwę i zapraszamy do niej w Internecie.

Niech Pan Bóg obdarza Was pokojem i dobrem oraz zdrowiem duszy i ciała. 

Dom Pojednania i Spotkań
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk

nr konta
07 1600 1303 1849 0332 9000 0009

tytułem:
darowizna na cele kultu religijnego

Dziękujemy!

Rekolekcje franciszkańskie
Nowe tematy i prawie 30 różnych propozycji w 2020 roku

www.rekolekcjefranciszkanskie.pl

Z KSIĘGI GOŚCI