zaproszenia

zachować pamięć

JAZZUJ PANU CAŁA ZIEMIO

Rekolekcje franciszkańskie
36 propozycji w 2019 roku

www.rekolekcjefranciszkanskie.pl

Z KSIĘGI GOŚCI