Od 2021 r. jesteśmy częścią Programu
Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań
Dzięki temu możemy organizować ciekawe projekty i modernizować nasz Dom.
Pozwoliło nam to zakupić sprzęt potrzebny do prowadzenia edukacyjnych projektów dla młodzieży.
Od 2023 r. jesteśmy częścią Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO
Dzięki temu możemy prowadzić działania skierowane na szczególne potrzeby seniorów i osób wykluczonych. 
Drodzy Uczestnicy Rekolekcji i Sympatycy Domu Św. Maksymiliana,

Zwracamy się do Was z serdecznym apelem o wsparcie finansowe na remont i wyposażenie naszej kaplicy, która stanowi serce naszego Domu. To miejsce, gdzie codziennie spotykamy się na modlitwie, gdzie szukamy duchowego wzmocnienia i odnajdujemy pokój w obecności Boga.

Nasza kaplica, mimo że pełna ducha i ciepła, wymagała pilnych prac remontowych i modernizacji, aby mogła w pełni służyć wszystkim, którzy uczestniczą w rekolekcjach i odwiedzają Nasz Dom.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest jednak poza naszymi możliwościami finansowymi, dlatego zwracamy się do Was, ludzi o wielkich sercach, z prośbą o wsparcie. Każda, nawet najmniejsza, kwota jest dla nas niezwykle cenna i przybliża nas do osiągnięcia celu.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć piękne i godne miejsce do modlitwy, które będzie służyło nam wszystkim przez wiele lat. Za każde wsparcie, za każdą modlitwę i za każdą pomoc z całego serca dziękujemy.

Niech Bóg błogosławi każdemu z Was hojnie, tak jak Wy jesteście hojni wobec naszego Domu i jego misji.

Dom Pojednania i Spotkań
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk

nr konta
07 1600 1303 1849 0332 9000 0009

tytułem:
darowizna na cele kultu religijnego

Dziękujemy!

Msze Święte odprawiane są przez Franciszkanów w kaplicy Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.

Z KSIĘGI GOŚCI