Solidarni z naturą – Solidarisch mit der Natur

W dniach 3-8 grudnia gościliśmy 34-osobową grupę młodzieży z Polski (SP im. Kawalerów Uśmiechu w Daszewicach) i Europaschule am Friedenspark Gesamtschule der Stadt Hemer z Niemiec podczas seminarium „Solidarni z naturą”.

Uczestnicy z obu krajów poznawali ideę „zero waste” oraz zrównoważonego rozwoju i wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pedagogów DMK oraz trenerów – Beatę Maliszewską „Meandry Natury” i Jadwigę Przybylską. Podczas zajęć młodzi Polacy i Niemcy działali zespołowo i wypracowywali alternatywy, aby zrozumieć różnicę między krótkoterminowym interesem własnym a długoterminowym interesem społecznym i międzynarodowym. Jako wstęp do warsztatów młodzież poznała tajniki tworzenia rękodzieła, a następnie szukała i tworzyła własne, autorskie kompozycje inspirowane naturą.

Jednym z elementów warsztatowych było wspólne pieczenie i dekorowanie pierników. Młodzież tworzyła również stroiki świąteczne wykorzystując dekoracje z materiałów pochodzących z natury. Uczestnicy odkrywali też Gdańsk podczas ekologicznego rajdu miejskiego, mieli okazję lepiej poznać się podczas metod animacyjnych oraz wieczorów tematycznych. W Mikołajki każdy znalazł w swoim bucie mały upominek, a wieczorem czekała na wszystkich niespodzianka w postaci kręgli ze świątecznymi upominkami. Przedświąteczny okres umożliwił też odwiedziny na jarmarku bożonarodzeniowym w Gdańsku. Grupa odwiedziła też Oliwę i Sopot.

Uczestnicy projektu tworzyli również swoje autorskie gry planszowe inspirowane tematem spotkania. Wieczorem mieli oni okazję testować stworzone przez siebie gry.

Projekt dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży i Narodowy Instytut Wolności: „Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

 


 

Vom 3. bis 8. Dezember waren wir Gastgeber für eine Gruppe von 34 jungen Menschen aus Polen (Grundschule in Daszewice) und der Europaschule am Friedenspark Gesamtschule der Stadt Hemer aus Deutschland bei einem Seminar mit dem Titel „Solidarisch mit der Natur”.

Die TeilnehmerInnen aus beiden Ländern lernten die Idee „Zero waste” und der nachhaltigen Entwicklung kennen und nahmen an Workshops teil, die von den DMK-Pädagogen und Teamerinnen Beata Maliszewska „Meandry Natury” und Jadwiga Przybylska geleitet wurden. Während des Workshops arbeiteten junge Polen und Deutsche in Teams und entwickelten Alternativen, um den Unterschied zwischen kurzfristigem Eigeninteresse und langfristigem sozialen und internationalen Interesse zu verstehen. Zum Auftakt des Workshops lernten die Jugendlichen, wie man ein Kunsthandwerk herstellt, und suchten und schufen dann ihre eigenen, von der Natur inspirierten Kompositionen.

Eines der Elemente des Workshops war das gemeinsame Backen und Verzieren von Lebkuchen. Außerdem bastelten die Jugendlichen Adventskränze aus Naturmaterialien. Außerdem entdeckten die Teilnehmer Danzig bei einer ökologischen Stadtrallye und hatten die Möglichkeit, sich bei Animationsmethoden und Themenabenden besser kennenzulernen. Am Nikolaustag fand jeder ein kleines Geschenk in seinem Schuh, und am Abend gab es eine Überraschungsbowlingparty, bei der Weihnachtsgeschenke auf alle warteten. Die Vorweihnachtszeit bot auch die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt in Danzig zu besuchen. Die Gruppe besuchte auch Oliwa und Sopot.

Die TeilnehmerInnen entwarfen auch ihre eigenen Brettspiele, die vom Thema des Treffens inspiriert waren. Am Abend hatten sie die Möglichkeit, die von ihnen entwickelten Spiele zu testen.

Das Projekt wurde vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk und NIW – dem Nationalen Institut für Freiheit kofinanziert.

 

 

 

Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

„Die Aktivität wird durch das Programm zur Unterstützung der Entwicklung von internationalen Begegnungsstätten 2021-2030 finanziert.”