Follow Obatzda II – czas na Bawarię! Projekt w ramach konkursu o Nagrodę Młodzieży PNWM

W dniach od 30 września do 7 października 2022 r. Dom Pojednania i Spotkań zorganizował drugą część projektu Follow – Obatzda II w ramach konkursu o Nagrodę Młodzieży Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM): https://bit.ly/NagrodaMłodzieżyPNWM  . Partnerem projektu był Heiner- Janik Haus (JBS am Tower) w Oberschleißheim. Uczestnikami była młodzież z Arnold-Gymnasium w Coburgu oraz Liceum św. Jadwigi w Kielcach.

Uczniowie poznawali język, kulturę i piękno Bawarii uczestnicząc w grach miejskich, zadaniach z podziałem na grupy czy wywiadach ulicznych. Mieli możliwość uczestniczyć w życiu Bawarczyków odwiedzając m.in. słynny Oktoberfest, czy rozmawiając z mieszkańcami urokliwych  bawarskich wiosek o tamtejszych tradycjach i zwyczajach. W projekcie nie zabrakło też doświadczeń kulinarnych i odkrywania przysmaków kuchni bawarskiej, w tym subtelnego smaku Obatzdy. Przy okazji zwiedzania wioski z zachowanymi, tradycyjnymi zabudowaniami mieli okazję poznać tajniki wskrzeszania ognia czy własnoręcznie wykonać świece z pszczelego wosku.

Oprócz udziału w zajęciach kreatywnych, kucharskich i językowych młodzi ludzie mieli także okazję wzięcia udziału w warsztatach jodłowania z Horstem Biewald.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: www.pnwm.org

Zdjęcia i montaż: Studio77 Maja Studzińska


 

Vom 30. September bis 7. Oktober 2022 organisierte das Team des Maximilian-Kolbe-Hauses den zweiten Teil des Projekts Follow – Obatzda II im Rahmen des Wettbewerbs um den Jugendpreis der Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW): https://bit.ly/NagrodaMłodzieżyPNWM . Projektpartner war das Heiner- Janik Haus (JBS am Tower) in Oberschleißheim. Die TeilnehmerInnen waren die Jugendlichen vom Arnold-Gymnasium in Coburg und dem St. Hedwigs-Gymnasium in Kielce.

Bei Stadtspielen, Gruppenaufgaben und Straßeninterviews lernten die Schülerinnen und Schüler die Sprache, Kultur und Schönheit Bayerns kennen. Sie hatten die Möglichkeit, am Leben der Bayern teilzunehmen, indem sie zum Beispiel das berühmte Oktoberfest besuchten oder mit den Bewohnern reizvoller bayerischer Dörfer über lokale Traditionen und Bräuche sprachen. Das Projekt umfasste auch kulinarische Erlebnisse und die Entdeckung der Köstlichkeiten der bayerischen Küche, einschließlich des feinen Geschmacks des Obatzda. Bei der Besichtigung des Dorfes mit seinen gut erhaltenen traditionellen Gebäuden hatten sie die Gelegenheit, die Geheimnisse des Feuermachens oder der Herstellung von Bienenwachskerzen mit ihren eigenen Händen zu erlernen.

Neben der Teilnahme an kreativen, kulinarischen und sprachlichen Aktivitäten hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, an einem Jodel-Workshop mit Horst Biewald teilzunehmen.

Das Projekt wurde vom Polnisch-Deutschen Jugendwerk www.pnwm.org  gefördert.

Foto: Studio77 Maja Studzińska