Zwiedzanie Gdańska śladami Solidarności / Danzig – Besichtigung auf den Spuren von Solidarność

Film „ Solidarność” został przygotowany przez zespół pedagogiczny Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Wirtualny spacer po najistotniejszych miejscach Gdańska związanych z „Solidarnością” może stać się pomocą w atrakcyjnym przybliżaniu młodzieży historii, która miała wpływ na losy całej Europy. Materiał filmowy i karty pracy w języku polskim i niemieckim umożliwiają uczestnikom polsko–niemieckich projektów (w tym online!) spojrzenie na historię, nie tylko na kartach podręczników!

Karta pracy do pobrania na stronie: https://www.dmk.pl/wp-content/uploads…

Film oraz karty pracy dostępne są za darmo.

Projekt i realizacja filmu dofinansowana została przez Polsko–Niemiecką Współpracę Młodzieży: http://www.pnwm.org/


Der Film „Solidarität” wurde vom pädagogischen Team des Maximilian-Kolbe-Hauses vorbereitet. Virtuelle Besichtigung auf den Spuren von Solidarnosc – Bewegung kann eine attraktive Form des Geschichtsworkshops sein. „Solidarnosc“ hatte einen bedeutsamen Einfluss auf die Geschichte Europas. Das Filmmaterial und die Arbeitsblätter in der deutschen und polnischen Sprache ermöglichen den Teilnehmenden des Deutsch – Polnischen Austausches (auch online!) einen Rückblick auf die Geschichte, nicht nur in den Geschichtsbüchern.

Das Arbeitsblatt hier zum Downloaden: https://www.dmk.pl/wp-content/uploads…

Der Film und die Arbeitsblätter sind kostenlos zugänglich.

Das Projekt und die Durchführung des Films wurde vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk gefördert: http://www.dpjw.de/

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=eefHemrzujc