Fikcyjne biografie – warsztaty historyczne

„Fikcyjne biografie” to kreatywna forma warsztatów historycznych, która sprawdzi się zarówno podczas polsko–niemieckiej wymiany młodzieży, jak również podczas lekcji historii w szkole. Uczestnicy pracują nad biografią swojego bohatera w mieszanych grupach polsko-niemieckich. Kreując postać muszą oprzeć się na otrzymanych informacjach, które pozwalają na jej umiejscowienie historyczne. Materiał wprowadzający w warsztaty dostępny jest za darmo.

Projekt i realizacja filmu dofinansowana została przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży: http://www.pnwm.org/


„Fiktive Biografien“ ist eine kreative Form des Geschichtsworkshops. Diese eignet sich sowohl während des Deutsch – Polnischen Jugendaustausches, als auch während des Geschichtsunterrichts in der Schule. Die Teilnehmenden arbeiten in den gemischten deutsch – polnischen Gruppen an der Biografie einer Person. Als Einführung bekommen sie einige Informationen, die denen dabei helfen, diese Person historisch zuzuordnen. Das in den Workshop einführende Material ist kostenlos zugänglich.

Das Projekt und die Durchführung des Films wurde vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk gefördert: http://www.dpjw.de/