O nas

KIM JESTEŚMY

Działalność w sferze pokoju i pojednania

Dom Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (DMK) został założony w 1992 r. przez Gdańską Prowincję Franciszkanów jako ośrodek spotkań międzynarodowych oraz placówka kształceniowa Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dom uzyskał osobowość prawną w wymiarze prawa kościelnego oraz państwowego. DMK pełni rolę tzw. jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, czyli ośrodka spotkań PNWM, a także ośrodka szkoleniowego dla koordynatorów wymiany.

W dziedzinie międzynarodowej prowadzimy także działania na rzecz młodzieży w krajów Europy Wschodniej, programy wielonarodowe, programy wolontariatu w ramach EVS, a także działania w sferze kultury i dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przygotowaną merytorycznie, metodycznie i językowo do pracy w sferze międzynarodowej wymiany młodzieży. W ramach naszych programów współpracujemy także ze specjalistami w dziedzinie: historii, edukacji obywatelskiej, dziennikarstwa, muzyki, kultury. Zapraszamy też świadków historii oraz korzystamy z doświadczenia nauczycieli akademickich. Wspieramy, organizujemy i promujemy międzynarodową wymianę młodzieży, służąc pojednaniu i zbliżeniu między narodami.
Działalność w sferze formacji chrześcijańskiej

Od 2012 w domu na stałe mieszka trzyosobowa wspólnota franciszkańska. Mamy własną kaplicę, która stanowi duchowe centrum dla całej naszej działalności. Od 2012 w jesteśmy także domem rekolekcyjnym i ośrodkiem formacji duchowej. Organizujemy tematyczne rekolekcje weekendowe, współpracując przy tym z gronem doświadczonych liderów formacji duchowej. Prowadzimy kierownictwo duchowe oraz szkolenie liderów formacji duchowej. Stanowimy zaplecze dla franciszkańskiego duszpasterstwa akademickiego San Damiano działającego w ramach Ruchu Światło-Życie. Prowadzimy duszpasterstwo rodzin w ramach Domowego Kościoła. Od 2018 r. współpracujemy ze środowiskiem muzyków jazzowych rozwijając projekt Jazzuj Panu cała ziemio! Oferujemy zaplecze dla wspólnot organizujących wyjazdowe spotkania formacyjne.   

ZESPÓŁ

o. Piotr Pliszka
Dyrektor DMK
o. Robert Zbierański
Zastępca Dyrektora DMK
br. Bartosz Duda
Kierownik administracyjny
Anna Mucha
Główna księgowa
Justyna Wiśniewska
Koordynator
Jednostki Centralnej PNWM
Recepcja, rekolekcje, wolontariat 
biuro@dmk.pl 
+48 58 301 57 21

Agnieszka
Brygida
Zdzisław

Jakub Garsta
Koordynator projektów międzynarodowych, tłumacz
koordynacja@dmk.pl
+48 502 915 559 
Andrzej Kizel
Koordynator projektów międzynarodowych, tłumacz
andreas@dmk.pl
+48 507 023 846

NASZA MISJA opiera się na 3 filarach

...
zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnych krajów i kultur wzajemne poznanie, przełamywanie stereotypów oraz pojednanie narodów poprzez wspólne spędzanie czasu w Polsce i zagranicą w atmosferze szacunku, akceptacji, przyjaźni i serdeczności.  
...
wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób szukających wewnętrznego pokoju, pragnących rozwijać się duchowo, budować więź z Bogiem, naprawiać relacje z ludźmi – poprzez bogatą ofertę rekolekcji.
...
zapewnić gościom wygodny nocleg i smaczne domowe posiłki.