Stwórz z nami swój projekt

Erstellen Sie ein Projekt
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego (DMK) jest katolicką jednostką centralną i placówką kształceniową Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Zadaniem DMK jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o dotację na program wymiany młodzieży, dofinansowanie programu i jego rozliczenie. Wszystkie działania prowadzone są w ramach Wytycznych PNWM. Dom Św. Maksymiliana przyjmuje wnioski w zakresie wymiany pozaszkolnej od pozarządowych organizacji katolickich i innych z województw: pomorskiego, kujawsko–pomorskiego, lubuskiego, warmińsko–mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

PROGRAMY

Realizujemy projekty:
- szkolne
- pozaszkolne
- trójstronne
- szkolenia dla animatorów wymian
- tematyczne seminaria metodyczne
- kursy językowe 

Podczas programów uczestnicy zdobywają i poszerzają wiedzę o historii, kulturze czy ekologii.

Programy opierają się na metodach edukacji pozaformalnej:
- gry edukacyjne
- zajęcia warsztatowe
- animacje językowe
- zabawy integracyjne
- aktywność artystyczna (teatr, fotografia, grafika, film, muzyka)

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę programową oraz tłumaczy. Współpracujemy z pedagogami, trenerami i specjalistami z wielu dziedzin m. in. dziennikarstwa, edukacji obywatelskiej, muzyki, kultury. Zapraszamy świadków historii. Korzystamy z doświadczenia nauczycieli akademickich.

KRYTERIA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

FORMALNE:
- Uczestnicy w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób).
- Projekt wymiany trwa co najmniej 4 pełne dni i co najwyżej 28 dni wspólnie realizowanego programu.
- Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tyle samo osób z Polski co z Niemiec.
- Liczba opiekunów jest adekwatna do wielkości grupy.

Dotacja PNWM ma charakter dofinansowania i nie pokrywa całości kosztów projektu.

MERYTORYCZNE:
- Projekt jest realizowany na zasadzie partnerstwa: wspólnie planujemy przebieg spotkania, DMK dostarcza wniosek do PNWM oraz po zakończeniu projektu rozlicza go.
- Koncepcja programu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, jak również zachęca do konfrontacji z krajem sąsiada - z historią, kulturą, ale i życiem codziennym.
- Młodzież uczestniczy w tworzeniu projektu, zgłaszając swoje pomysły i potrzeby.
- Młodzież z obu krajów wspólnie realizuje punkty programu.
- Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego.
- Dotujemy spotkania z młodzieżą z trzeciego kraju
w Polsce lub w Niemczech.

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jakub Garsta
Koordynator projektów międzynarodowych, tłumacz 
koordynacja@dmk.pl
+48 502 915 559