Żydzi, Niemcy i Polacy

Grupa Żydów, Polaków i Niemców odwiedziła przyszłą siedzibę Domu Pojednania i Spotkań na Wyspie Sobieszewskiej. O historii miejsca, nowych planach zagospodarowania opowiadał o. Roman Zioła, dyrektor DMK. Goście są uczestnikami dwóch programów wymian realizowanych w Gdańsku.

Foto: Rozmowa z wielonarodową grupą przed domkiem myśliwskim. W przyszłości obiekt ten będzie pełnił funkcję edukacyjną (na parterze) i administracyjną (na poddaszu).