Od solidarności do wolności | Von der Solidarität zur Freiheit

W dniach 17-21 czerwca gościliśmy u nas grupę ponad 40 uczniów i nauczycieli z trzech szkół partnerskich: David-Roentgen-Schule, Berufsbildende Schule Gewerbe und Technik w Neuwied, Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium w Löcknitz i Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Temat spotkania to „Od solidarności do wolności”.

5-dniowy program obfitował w liczne warsztaty historyczne. Nasi uczestnicy poznać mogli historię Polski i Niemiec w kontekście europejskim. Oprócz aktywności w grupach polsko – niemieckich mogli oni zapoznać się z wystawami stałymi w Muzeum Drugiej Wojny Światowej i Europejskim Centrum Solidarności. W naszej ofercie znalazły się również gry i metody integracyjne, animacja językowa, gra miejska, wyjazd do Sopotu oraz wspólne wieczory, m.in. połączone z trwającymi właśnie piłkarskimi Mistrzostwami Europy. Podczas warsztatów młodzież korzystała z autorskich materiałów przygotowanych przez team DMK – wprowadzenia filmowe, karty pracy, zajęcia w grupach. W projekcie wykorzystano również aplikacje i narzędzia internetowe.

Projekt został dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

W galerii zdjęć podziwiać można to, co działo się w ostatnich 5 dniach w DMK 🙂

 


 

Vom 17. bis 21. Juni waren wir Gastgeber für eine Gruppe von über 40 SchülerInnen und LehrerInnen aus drei Partnerschulen: der David-Roentgen-Schule, der Berufsbildenden Schule Gewerbe und Technik in Neuwied, der Europaschule Deutsch-Polnisches Gymnasium in Löcknitz und dem I. Łukasiewicz-Schulkomplex in Police. Das Thema des Treffens lautete „Von der Solidarität zur Freiheit”.

Das 5-tägige Programm war mit zahlreichen historischen Workshops gespickt. Unsere TeilnehmerInnen konnten sich mit der polnischen und deutschen Geschichte im europäischen Kontext auseinandersetzen. Neben Aktivitäten in polnisch-deutschen Gruppen konnten sie sich mit den Dauerausstellungen des Museums des Zweiten Weltkriegs und des Europäischen Solidaritätszentrums vertraut machen. Unser Angebot umfasste auch Integrationsspiele und -methoden, Sprachanimation, ein Stadtspiel, einen Ausflug nach Sopot und gemeinsame Abende, unter anderem im Zusammenhang mit der laufenden Fußball-Europameisterschaft. Während der Workshops verwendeten die Jugendlichen Originalmaterialien, die vom DMK-Team vorbereitet worden waren – Filmeinführungen, Arbeitsblätter, Gruppenaktivitäten. Auch verschiedene Apps, Internetanwendungen und -tools wurden im Rahmen des Projekts eingesetzt.

Das Projekt wurde vom Polnisch-Deutschen Jugendwerk gefördert.

In der Fotogalerie können Sie sehen, was in den letzten 5 Tagen beim DMK passiert ist 🙂