Zakończyły się rekolekcje o poczuciu wartości

W dniach od 7 do 9 listopada odbyły się w naszym domu rekolekcje, których tematem było poczucie wartości. Z problemem niskiego poczucia własnej wartości zmaga się dziś wiele osób. Zjawisko to jest często związane z doświadczeniem depresji, z trudnościami w podejmowaniu decyzji i realizacji zamierzeń, a także z barierami w budowaniu i przeżywaniu więzi międzyludzkich. Podczas rekolekcji podjęliśmy się najpierw uporządkowania wiedzy na temat wartości człowieka wynikającej z daru stworzenia przez Boga oraz ludzkiej zdolności lub niezdolności do rozumienia i odczuwania własnej wartości. Konferencje, medytacje Słowa Bożego, Sakrament Pojednania, Eucharystia oraz wspólna modlitwa o błogosławieństwo i światło prowadziły do zmiany sposobu rozumienia i przeżywania wartości, lub przynajmniej wprowadzały na drogę zmierzającą w tym kierunku, o czym świadczą wypowiedzi uczestników rekolekcji. W naszym wspólnym doświadczeniu poczucie własnej wartości jest jakby węzłem, w którym, łączy się wiele ważnych sfer ludzkiego rozwoju oraz drogi wiary.