Zakończył się czwarty Asyż w Gdańsku

Modlitwa o Pokój, spotkanie młodzieży, otwarcie wystawy nt dialogu międzyreligijnego w świecie oraz forum jedności zatytułowane „Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii” znalazły się w programie czwartego Asyżu w Gdańsku, który odbył się 27 października 2009 r. Uroczystościom przygotowanym przez Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Gminę Muzułmańską w Gdańsku oraz Niezależną Gminę Wyznania Mojżeszowego w RP patronowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Metropolita Gdański, Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Rzymu i Prezydent Gdańska.

Modlitwa o Pokój. W dwudziestą trzecią rocznicę historycznego spotkania międzyreligijnego w Asyżu, na dziedzińcu franciszkańskiego kościoła pw. Świętej Trójcy chrześcijanie oraz wyznawcy islamu i judaizmu wspólnie wznosili modlitwy do Najwyższego. – Miejsce, w którym się zgromadziliśmy odległe jest od Asyżu. Klimat, który u nas panuje również jest inny – mówił biskup Ryszard Kasyna, sufragan archidiecezji gdańskiej. – Ale przez wspólną modlitwę możemy być blisko Asyżu i ducha, którym kierował się św. Franciszek. W sposób szczególny o pokój na świecie: w Afganistanie, Iraku, Pakistanie i Palestynie modlił się imam Hani Hraish z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku. – Bądźmy miłosierni, litościwi i solidarni! – apelował do zgromadzonych. – O spokojne życie i aby nie wróciły czasy krwawych dyktatorów – tymi słowami zwracał się do Boga przewodniczący Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP Janusz Baranowski. Swoją modlitwę o pokój wznieśli także: ks. mitrat Józef Ulicki z Kościoła Greckokatolickiego, ks. dziekan Arkadiusz Zielepucha z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Rafał Michalak z Kościoła Polskokatolickiego oraz pastor Mariusz Adamczyk z Kościoła Adwentystów. Zebranych przywitali organizatorzy: franciszkanin o. Roman Zioła, dyrektor Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, przewodniczący Jakub Szadaj z Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP oraz imam H. Hraish z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku.

Słowo na otwarcie Asyżu w Gdańsku wygłosił prowincjał o. Adam Kalinowski OFMConv.. – W sposób szczególny cieszymy się ze spotkania z przedstawicielami wyznań chrześcijańskich i religii, z którymi stajemy w postawie modlitewnej, świadomi obecności Boga , który nas wzywa do otwarcia na pokój, który nam świat dać nie może. W imieniu franciszkanów witam szczególnych i honorowych gości, zjednoczonych w pragnieniu trwałego pokoju dla świata.
W tym roku zakon franciszkanów obchodzi swoje 800-lecie. Z tej okazji też w gdańskim Asyżu wzięli udział prowincjałowie wszystkich gałęzi zakonu franciszkańskiego w Polsce (bracia mniejsi, bernardyni, bracia mniejsi konwentualni i kapucyni).

Na zakończenie uroczystości o. prowincjał Jacek Waligóra OFMCap., przewodniczący Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich wręczył pamiątkową statuetkę św. Franciszka przedstawicielom kościołów we wspólnej modlitwie. Pod specjalnie na tę okazję wybudowanym namiotem zgromadziło się blisko trzysta osób, w tym młodzież z pomorskich szkół.

Konferencja i spotkanie młodzieży.
Wspólną modlitwę o pokój poprzedziły dwa ważne wydarzenia. Członkowie komitetu organizacyjnego – współtwórcy Asyżu w Gdańsku, w godzinach przedpołudniowych byli gośćmi Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, którzy obradowali na ul. Świętej Trójcy. Dzielono się doświadczeniem współpracy oraz refleksją i znaczeniem mądrego poznania się. Kolejnym punktem było spotkanie młodzieży. W godzinach południowych blisko stu licealistów z pomorskich szkół spotkało się w meczecie z imamem H. Hraishem i przewodniczącą gminy muzułmańskiej Tamarą Szabanowicz. W ciepłej atmosferze młodzi ludzie mogli zapoznać się z historią polskich Tatarów oraz z religijną tradycją muzułmanów. Celem spotkania było bliższe poznanie i przełamanie panujących stereotypów nt islamu.

Otwarcie wystawy fotograficznej „Dialog międzyreligijny w świecie.
Duch Asyżu – Duchem Astany” było kolejnym ważnym wydarzeniem tegorocznego spotkania. Bezpośrednio po modlitwie jej uczestnicy przeszli do Prezbiterium Kościoła Świętej Trójcy, gdzie na dziesięciu zaprezentowany został „duch Astany”. „Asyż jest teraz w Astanie” – tе słowa wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II po pierwszym Światowym Kongresie Religii, który odbył się w 2003 r. w stolicy Kazachstanu – Astanie. Spotkali się wówczas na dwa dni zwierzchnicy, oficjalni przedstawiciele największych religii świata. Spotkanie to odbyło się w specjalnie na ten cel wybudowanej piramidzie o wysokości 70 metrów. Forma tego budynku miała podkreślać dążenie do porozumienia i harmonii między różnymi wyznaniami, potępiać przemoc, promować wiarę i równość wszystkich ludzi niezależnie od rasy, przekonań i wyznania. Wystawa merytorycznie przygotowana została przez Centrum Kultury i Dialogu im. Jana Pawła II w Astanie – napisał o. Paweł Blok OFMConv. dyrektor Centrum, w liście do uczestników Asyża w Gdańsku.

Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii. Ważnym elementem tegorocznego Asyżu w Gdańsku było Forum Jedności zatytułowane „Bogactwo i ubóstwo w aspekcie religii”. Forum poprowadził i moderował red. Adam Hlebowicz, dyrektor generalny Radia Plus. W dyskusji przed publicznością zgromadzoną w sali kapitulnej Muzeum Narodowego w Gdańsku wzięli udział: prezes Grzegorz Bierecki z Kasy Krajowej SKOK, przewodniczący Janusz Baranowski, reprezentujący Gminę Wyznania Mojżeszowego w RP, imam Hani Hraish z gdańskiej Gminy Muzułmańskiej oraz kapucyn o. Paweł Teperski, sekretarz Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce. Prezes SKOK podkreślił, że jego instytucja powstała po to, aby pomagać drugiemu człowiekowi. – Kasy działają w sposób odpowiedzialny. Dzisiejszy kryzys wziął się z tego, że pieniądze pożyczano tylko dla wysokiego zysku i prowizji w oderwaniu od etyki i zasad przyzwoitości. W dalszej części zapytany o receptę na wyjście z kryzysu, odpowiedział – modlić się i pracować. Imam H. Hraish stwierdził wprost, iż kryzys jest skutkiem odejścia ludzi od Pana Boga. Wskazał, że dobrze jest pościć i żyć skromnie, tak jak czynią to franciszkanie. Przewodniczący Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP Janusz Baranowski zauważył, iż dobrze jest mieć środki finansowe, bo wtedy można jeszcze więcej pomóc potrzebującym. Podzielił się również z zebranymi swoim własnym doświadczeniem z pomocy ludziom cierpiącym na porażenie mózgowe. Podkreślił, że pomagać i wspierać dobrze jest w skrytości. Ojciec Paweł podzielił się refleksją nt ubóstwa podkreślając, że jest ono jednym z najtrudniejszych ślubów, jakie przyjął wstępując do zakonu braci mniejszych. Wywołany do mikrofonu ks. dziakan Arkadiusz Zielepucha z cerkwi prawosławnej wskazał na walory dzielenia się bogactwem. Przywołał dwóch świętych: św. Mikołaja Cudotwórcę, który potajemnie obdarowywał potrzebujących i św. Jana z Kronsztadu wspierającego kościelne dzieła miłosierdzia. Otwarcie forum poprzedził niecodzienny koncert. Wykonany został „Transitus” – utwór Macieja Borowicza na chór i orkiestrę symfoniczną w przygotowaniu Beaty Pawlak. Sala wypełniona była po ostatnie miejsce. Dziesiątki osób niestety nie mogły wejść do środka.

Podziękowania dla dobroczyńców i współorganizatorów. Na zakończenie o. Roman Zioła, dyrektor DMK podziękował wszystkim dobroczyńcom, mecenasom, którzy wsparli organizację tegorocznego spotkania międzyreligijnego. Wśród nich znaleźli się m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, SKOK Wybrzeże, Drukarnia Oruńska, i Międzynarodowe Targi Gdańskie. Medialnie wspierali Radio Plus, Gość Niedzielny, Echo Miasto, serwis informacyjny Franciszkanie.pl oraz Wrota Pomorza. Tegoroczny Asyż nie odbyłby się oczywiście bez zaangażowania współorganizatorów Gminy Muzułmańskiej i Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Polsce oraz partnerów: Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Radia Plus, Oficyny JPII, Muzeum Narodowego w Gdańsku i TSKŻ. Szczególne podziękowania skierowane zostały do artystów, którzy uświetnili wspólną modlitwę i forum. Oklaskami wyrażono wdzięczność członkom Chóru Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „NON SERIO”, członkom orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Beaty Pawlak oraz kompozytorowi i tenorowi Maciejowi Borowiczowi.

Arkadiusz Goliński