Seminarium polsko-ukraińskie

Zakończyło się seminarium przygotowujące w ramach projektu nt. Mediacji szkolnej.

W dniach 4-7 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbyło się robocze spotkanie organizatorów i trenerów projektu „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy Polsko-Ukraińskiej 2013”. DMK realizuje tę inicjatywę we współpracy z Polskim Centrum Mediacji (oddział w Sopocie) i Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego. Dotacja na realizację projektu pochodzi ze środków przekazanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej z programu grantowego „Wsparcie Demokraci 2013”.

Podczas seminarium eksperci – m.in. doświadczeni mediatorzy i pedagodzy z Polski i Ukrainy wspólnie opracowali szczegółowy program treningów (warsztatów) z zakresu mediacji szkolnej i pokojowego rozwiązywania konfliktów, które zostaną przeprowadzone w drugiej połowie września br. w 8 szkołach średnich Obwodu Ługańskiego.

Pracy koncepcyjnej i metodycznej polsko-ukraińskiego zespołu trenerów mediatorów towarzyszyły spotkania w pomorskich szkołach i stowarzyszeniach, na co dzień zajmujących się lub mających do czynienia ze zjawiskiem mediacji. Prezes sopockiego oddziału PCM pani Katarzyna Stryjek zaprezentowała działalność kierowanej przez nią instytucji oraz, specjalnie dla ukraińskich partnerów, przybliżyła historię rozwoju mediacji szkolnej w Polsce od jej narodzin do obecnych czasów. Doświadczona polska mediator i pedagog przypomniała, że w latach 90. polscy eksperci wyjeżdżali na Zachód i przyglądali się dorobkowi nieco bardziej doświadczonych partnerów, aby przenieść na rodzimy grunt przekładalne wzorce i uniknąć powtórzenia błędów.

Kolejnym elementem polskiego doświadczenia, z którym zapoznawali się goście podczas krótkiego pobytu w stolicy województwa pomorskiego, było spotkanie z panią Iwoną Klein, dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr33 w Gdańsku. Odwiedzając siedzibę DMK, pani dyrektor opowiedziała o doświadczeniu współpracy jej placówki z PCM i mediatorami szkolnymi. Dotykając temat konfliktów szkolnych, pani Iwoną Klein z żalem konstatowała, że mediacja jako metoda pokojowego rozwiązywania sporów wciąż jest niedoceniana w wielu polskich szkołach, podczas gdy jej efektywność przy umiejętnym zastosowaniu nie budzi wątpliwości.

DSC_0555

 

Z kolei prezes Ługańskiej Obwodowej Grupy Mediacji pani Galina Tiszczenko, powołując się  na polskie doświadczenia mediacji szkolnej, zwróciła się z propozycją przygotowania wspólnego listu polskich i ukraińskich stowarzyszeń oraz ekspertów ds. mediacji do właściwego ministra na Ukrainie z prośbą o wprowadzenie odpowiednich regulacji, które umożliwiłyby rozwój mediacji szkolnej w jej kraju. Polscy partnerzy zadeklarowali wsparcie dla tej inicjatywy, a obecna na spotkaniu wizytator, pani Izabella Chruślińska z Fundacji Solidarności Międzynarodowej zwróciła uwagę, że oddolne inicjatywy i działania zainteresowanych entuzjastów najczęściej stwarzają możliwość zmian na lepsze, podczas gdy odgórne regulacje rzadziej przynoszą pożądane efekty.

DSC_0364

Finalnym akordem spotkania w Gdańsku było stworzenie koncepcji i planu „Podręcznika świadomego ucznia i obywatela”, w którym zostaną zawarte materiały wspomagające pracę szkolnych mediatorów po zakończeniu projektu.

Ostatniego dnia seminarium koordynator projektu Sofiia Useinova z Domu Maksymiliana Kolbego zaprezentowała efekty dwudniowej intensywnej pracy polsko-ukraińskiego zespołu ekspertów. Zostały przedstawione m.in. dopracowany i przetłumaczony na język ukraiński szczegółowy program warsztatów, strona internetowa projektu (http://mediatsjavshkole.com/) oraz zbiór materiałów metodycznych i pomocniczych, z których uczestnicy będą korzystać podczas treningów na Ukrainie.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

 

Koordynator projektu

Sofiia Useinova

Zdjęcia z seminarium

stopka_polska