Z wizytą na Krymie…

Od 5 do 15 września br. trwała wizyta polskiej młodzieży wraz z opiekunami i instruktorami DMK w rejonie Dżankoj na Krymie. To efekt współpracy w ramach projektu budowy radia internetowego dla młodzieży na Ukrainie. Kaszubska młodzież z gminy Żukowo wraz ze swoimi kolegami ze wspólnoty krymsko-tatarskiej przez kilka dni pracowała zespołowo nad materiałami do strony radiowej (internetowej). Ponadto goście z Polski przywieźli nowoczesny sprzęt do obróbki dźwięku – miksery, mikrofony oraz ipody wraz z oprogramowaniem. Celem inicjatywy było nie tylko zbudowanie platformy radiowej, ale również zawiązanie sieci szkół na Krymie i zachęcenie ich do tworzenia internetowego radia, jako doskonałej platformy wymiany informacji i aktywizacji obywatelskiej młodego pokolenia. Ważną częścią projektu była również wymiana kulturowa. Trzeba bowiem zaznaczyć, że młodzież wraz z opiekunami nie tylko wspólnie pracowała ale również przebywała (mieszkała) u rodzin. Mamy głęboką nadzieję, że nawiązane kontakty i przyjaźnie będą silnie owocować. Animatorzy przedsięwzięcia snują bowiem plany rozwoju tych kontaktów, wykorzystania zdobytych doświadczeń i w przyszłości zbudowania stałej płaszczyzny wymiany międzykulturowej i edukacyjnej. Partnerami Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku są na Ukrainie – władze rejonowe w Dżankoj oraz zespoły szkół w Majskoje i Azowskoje zaś w Polsce – władze miasta i gminy Żukowo oraz Publiczne Gimnazjum Nr2 w Żukowie. Program mógł dojść do skutku dzięki finansowemu wsparciu przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.