Współpraca z ZSS nr 2 w Gdańsku

Odbyło się pierwsze spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku (10.02.2010). Dwudziesto osobowa grupa wraz z nauczycielami odwiedziła DMK w celu zapoznania się z naszą działalnością oraz poznania swojego przyszłego miejsca praktyk zawodowych. Spotkanie poprowadzili o. Roman Zioła oraz koordynująca program ze strony DMK Agnieszka Błaszczak. Aktywność i zaangażowanie uczniów podczas spotkania zrobiła na nas mocne wrażenie.
Przypomnijmy, że przed dziesięcioma dniami DMK i Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku zawarli Deklarację współpracy. Podpisano ją w dniu 1 lutego br. Strony uznały, że jej podpisanie leży w obopólnym interesie i przyczyni się do pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w celu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju tych osób, a także osiągnięcia przez nie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę ich indywidualnych możliwości. DMK we współpracy ze swoim partnerem m.in. przygotuje u siebie cykl praktyk uczniowskich. Będzie on zgodny z obowiązującymi przepisami i właściwą podstawą programową dla tego typu szkół.
Załączniki do pobrania:

Deklaracja współpracy pomiędzy ZSS nr2 w Gdańsku i DMK