Współpraca z Charkowem

Profesor Aleksander Trusz, dziekan Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej (NAAP) przy prezydencie Ukrainy rozmawiał z przedstawicielami Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku na temat współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla magistrantów, samorządowców, pracowników administracji z Obwodu Charkowskiego (Ukraina).
DMK od wielu lat specjalizuje się w przeprowadzaniu wizyt studyjnych dla młodzieży studenckiej i profesjonalistów ze Wschodu. Przyjazd do Gdańska i wizyta w DMK prof. A. Trusza, kierownika katedry polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego jest wyrazem uznania dla dotychczasowych działań w tym zakresie. W spotkaniu wzięli udział Arkadiusz Goliński, wicedyrektor ds. programowych oraz Nedim Useinov, koordynator Programu Wschodniego oraz dr Tomasz Michalski z Uniwersytetu Gdańskiego

Foto: od lewej Nedim Useinov, prof. Aleksander Trusz, Arkadiusz Goliński