Wspólna Europa

W dniach 14-20 września 2014 r. w DMK ma miejsce projekt polsko-niemiecki „Wspólna Europa”. Młodzież z Żukowa i Kartuz oraz z parafii katolickiej w Hamm wykonuje razem przeróżne zadania, mające na celu wzajemne poznanie i rozpalenie w nich ducha pracy zespołowej.

Oprócz rajdu terenowego, wspólnego wyjścia na bowling i innych gier, zadaniem uczestników jest zaprezentowanie rejonu, z którego pochodzą, pod kątem możliwości spędzania tam wolnego czasu. Wszyscy bardzo chętnie opisywali miejsca spotkań młodzieży w każdej z miejscowości.

Przez cały czas trwania programu, młodzież podzielona na grupy polsko-niemieckie ma za zadanie robić dokumentację wszystkich atrakcji, jakie ich spotkały – w ten sposób na koniec projektu powstanie kronika, zdobiona zdjęciami uczestników z każdego dnia pobytu w Gdańsku.

Poza pracą grupową i poznawaniem swoich kultur, młodzież odwiedzi również wystawę w nowo otwartym Europejskim Centrum Solidarności, która uświadomi uczestnikom, jak ważna jest przeszłość w budowaniu przyszłości. Po kilkudniowym pobycie w Gdańsku, grupa polsko-niemiecka wyruszy do Sopotu, Gdyni, by zobaczyć najważniejsze atrakcje Trójmiasta. Projekt zakończy się w Żukowie, a następnie w Kartuzach, gdzie odbędzie się spotkanie z Burmistrz Mirosławą Lehman. Tam również uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy podczas projektu.

Agnieszka Błaszczak, Jakub Garsta