Wniosek o pozwolenie na budowę

W dniu 2 grudnia br. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków został złożony wniosek o pozwolenie na budowę „Wyspy św. Franciszka”. Projekt zakłada przebudowę i aranżację obiektów znajdujących się przy ul. Lazurowej 3 i 4 w Gdańsku-Sobieszewie przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.
Projekt spełnia wszystkie wymogi techniczne stawiane tego typu obiektom. W budynkach usytuowanych na dwóch działkach znajdować się będą odpowiednio: w budynku „A” – zaplecze gastronomiczne z jadalnią, sala wielofunkcyjna dzielona, pokoje gościnne dla 30 os., pomieszczenia pomocnicze i socjalne, archiwum. Budynek „B” pełnić będzie funkcję mieszkalną dla zakonników z infrastrukturą. Znajdą się w nim także pokoje gościnne dla 6-12 osób, sale wielofunkcyjne, biblioteka oraz „izba kultur”. W budynku „C1” zaprojektowano salę edukacyjno-szkoleniową, salę ekspozycyjną i pomieszczenia biurowe na poddaszu. W budynek „C2” będzie kaplica międzywyznaniowa i pomieszczenia biurowo-administracyjne na poddaszu. Budynek „D” otrzyma funkcję hotelu młodzieżowego dla 60 osób. Wszystkie pokoje będą z WC. W obiekcie znajdą się także sale wielofunkcyjne z zapleczem dla młodzieży.Inwestorem jest oczywiście Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku (Franciszkanów). To najważniejsze i największe przedsięwzięcie zakonu – zgodnie podkreślają o. Piotr Pliszka, gwardian klasztoru w Gdańsku i o. Roman Zioła, dyrektor DMK.