W DMK znów tandemowo

W DMK trwa drugi wakacyjny polsko-niemiecki kurs tandemowy. W kursie, który odbywa się w dniach 7-20 sierpnia bierze udział w sumie 24 uczestników- multiplikatorów z Polski i Niemiec. Projekt zrealizowany został we współpracy z Akademią Klausenhof (Niemcy) i dofinansowany przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Nauka podczas kursu jest bardzo intensywna , trwa praktycznie cały dzień, czemu sprzyja popołudniowa praca w tandemie- w parach lub małych grupach polsko-niemieckich i wspólne zakwaterowanie. Nauka i wymiana doświadczeń odbywa się na wielu płaszczyznach i trwa praktycznie całą dobę.

Oprócz nauki organizatorzy zapewniają interesujące wycieczki (Sopot, Toruń), spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wizyty w instytucjach kultury. Ponadto mają miejsce wspólne zabawy, a także tematyczne wieczory polsko-niemieckie. Uczestnicy odwiedzali liczne wystawy, muzea i galerię oraz pogłębiali wiedzę z zakresu polsko-niemieckiej kultury, historii i tradycji. W trakcie programu odbędzie się prezentacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Domu Pojednania i Spotkań.

Grupa mocno się już ze sobą zintegrowała. Przed nami kolejne dni kursu, wspólna nauka, zabawa a na koniec podsumowanie, wręczenie certyfikatów i wyjazd uczestników.
Dziękujemy Wspólnocie Klasztornej Kościoła Świętej Trójcy i o. Gwardianowi Tomaszowi za udostępnienie sali klasztornej.

Jakub Garsta