Tandem polsko-niemiecki

Zakończyliśmy kurs językowy dla młodych multiplikatorów wymiany polsko-niemieckiej. Zajęcia odbywały się w dniach 22 sierpnia – 4 września br. w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Podczas dwutygodniowego pobytu w Trójmieście młodzi Niemcy i Polacy mieli okazję szlifować swoje kompetencje językowe. Podczas 14 dni intensywnego programu 22 uczestników uczyło się języków w wymiarze min. 25 godzin tygodniowo. W czasie zajęć szczególną rolę odgrywała nauka w tandemach i małych grupach polsko-niemieckich. Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności językowe również podczas zajęć leksykalno-gramatycznych.
Młodzi multiplikatorzy uczyli się języków polskiego i niemieckiego, aby w przyszłości móc efektywniej prowadzić i organizować wymiany młodzieży z Polski i Niemiec. Kursy tandemowe służą również poszerzeniu i pogłębianiu wiedzy na temat wymiany młodzieży oraz umożliwiają powstawanie nowych inicjatyw polsko-niemieckich, które przyczyniają się do trwałej współpracy między obydwoma krajami.

Kurs prowadzili doświadczeni germaniści i poloniści z Uniwersytetu Gdańskiego oraz trenerzy DMK. Partnerem niemieckim była jak co roku Akademia Klausenhof. To tam w lipcu polscy multiplikatorzy mieli okazję uczestniczyć w blisko czterotygodniowym intensywnym kursie języka niemieckiego. W czasie programu wiele czasu poświęca się na dyskusje i rozwijanie języka mówionego przez wyrażanie własnej opinii na różne tematy. Często zadawane są prace grupowe bądź inne zadania angażujące do pracy większą liczbę osób. Zapraszamy do uczestniczenia w kursach w roku przyszłym! Kursy wspierany są finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.