Seminarium w Gdańsku. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”

W dniach 20-26 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbędzie się seminarium metodyczne w ramach projektu „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”. DMK przeprowadzi program we współpracy z Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego na Ukrainie. Podczas seminarium w Gdańsku odbędą się spotkania przygotowawcze zespołu koordynatorów i trenerów z Polski i Ukrainy.

Zadaniem zespółu będzie opracowanie metodyki i szczegółowego programu zajęć seminaryjno-warsztatowych z zakresu praw człowieka, mediacji, rozwiązowania konfliktów w szkole oraz aktywizacji obywatelskiej. Warsztaty odbęda się jesienią br. w obwodzie ługańskim – najbardziej na wschód wysuniętym regionie Ukrainy. Ługańsk jest jednym z obszarów kraju szczególnie narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków załamania się systemu politycznego i ekonomicznego w latach 1989-1991. Przemiany te zapoczątkowały długotrwały i wszechogarniający kryzys społeczno-gospodarczy, którego największą ofiarą padł system edukacji szkolnej. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo” ma na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli. Warsztaty i seminaria w szkołach średnich obwodu ługańskiego przyczynią się do podniesienia wiedzy w zakresie praw człowieka oraz wzmocnią postawy proobywatelskie i prospołeczne u mieszkańców regionu.

Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo jest realizowany dzięki dotacji Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

stopka_PL