Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.

Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

Study Tours to Poland stwarza możliwość studentom z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej  poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych.

STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach zapraszamy wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt-Petersburg) do udziału w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają się w  11-osobowych grupach 2 razy do roku – wiosną i jesienią. Corocznie Polskę odwiedza ponad 200 osób.

Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami. Szczególny nacisk położony jest na poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie.

Wizyty studentów odbywają się pod hasłem „Poznaj Polskę” i obejmują:

  • Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce
  • Wizyty w urzędach i instytucjach publicznych
  • Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami; zapoznanie się z organizacją procesu nauczania, formami aktywności społecznej studentów i życiem kulturalnym szkół wyższych
  • Wizyty w redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami
  • Poznanie funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach wolnego rynku
  • Prezentacja efektów polskiej reform po 1989 roku
  • Prezentacja organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialog z władzą oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych.
  • Poznanie kultury i historii Polski.

Programy wizyt obejmują między innymi prezentacje, warsztaty, wykłady i dyskusje. Ważnym źródłem inspiracji jest kontakt z innymi członkami grupy – ludźmi aktywnymi i ciekawymi świata. Integracja młodzieży z Europy Wschodniej – możliwość poznania nie tylko Polski, ale także krajów sąsiednich jest jednym z istotnych aspektów Programu. W każdej z grup są zarówno przedstawiciele Białorusi, Mołdowy, Ukrainy jak i Federacji Rosyjskiej.

Wizyty studyjne przygotowywane są i realizowane przez operatorów STP – doświadczone polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w drodze konkursu. Dotychczas studenci gościli  między innymi w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Pułtuska, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Świętochłowicach.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment