STP jesienne w Gdańsku

Dobiegła końca kolejna edycja Wizyty Studyjnej w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, projekt sfinansowany w ramach dotacji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „STP-wizyty Studyjne w Polsce”.

Cały program był bardzo intensywny, pełen wrażeń oraz ciekawych spotkań. Nasi Goście z Ukrainy, Rosji i Białorusi mieli możliwość osobiście poznać i porozmawiać  z przedstawicielami samorządu, wybitnymi politykami i działaczami społecznymi, naukowcami oraz ze studentami polskich uczelni. Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska – Andrzej Bojanowski przedstawił struktury, zadania i zasady funkcjonowania urzędu miejskiego Gdańska. Na spotkaniu z dyrektorem kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego Łukaszem Grzędzickim zapoznaliśmy się z systemem polityczno-ustrojowym Polski oraz ze sferą gospodarczą i społeczną Województwa Pomorskiego na tle kraju i UE. System edukacyjny został przedstawiony przez prof. Edmunda Wittbrodta – byłego Ministra Edukacji i rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz dr Adama Jagiełło-Rusiłowskiego kierownika Sekcji Współpracy Międzynarodowej (International Office) z Uniwersytetu Gdańskiego. Możliwość spotkania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku dała możliwość uczestnikom zapoznać się  ze strukturą organizacyjną szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 jest szkołą integracyjną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji oddano między innymi: windę, zaplecze higieniczno-sanitarne, a także dobrze wyposażony oddział rehabilitacyjny. Szkoła wypełnia misję polegającą na procesie integracji dzieci i młodzieży zdrowej z niepełnosprawną. Szkoła przygotowuje niepełnosprawnych do życia w świecie ludzi zdrowych, a uczniów zdrowych uwrażliwia na potrzeby słabszych i chorych.

W piątek przedstawiliśmy grupie najniższy gminny poziom organizacji systemu samorządowego Polski. Spotkaliśmy się z zastępcą burmistrza ds. społecznych Pruszcza Gdańskiego – panem Jerzym Kulką. Dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim uczestnicy programu byli wożeni trzema samochodami prywatnymi w celu zwiedzania miasta. Zaproszono ich na wycieczkę, w ramach której Pruszcz Gdański mógł pochwalić się swoimi osiągnięciami realizacji zadań inwestycyjnych w okresie ostatnich kilku lat. Studenci odwiedzili Osiedle Bursztynowe, zabytkową Bibliotekę miejską i powiatową oraz nową pływalnię z podnoszonym dnem i kompleksem saun przy Zespole Szkół nr 4. Dno niecki basenowej jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, które też mają swoją szatnię odpowiadającą ich potrzebą.   Grupa STP miała  możliwość dowiedzieć się o funkcjonowaniu i strategii firmy LPP  zajmującej się sortowaniem i dystrybucją odzieży w kraju i za granicą (kraje Europy Centralnej, Wschodniej, Zachodniej, Bałkany i Bliski Wschód).

W sobotę wraz z uczestnikami STP zwiedziliśmy Centrum Edukacji i Promocji w Szymbarku aby na własne oczy zobaczyć kulturę, historię mniejszości narodowej Kaszubi. Jako wprowadzenie do tematu „Małej i Wielkiej Ojczyzny Polaków” był wykład poprowadzony przez dr Michała Sempołowicza. Niedzielny dzień spędziliśmy w historycznym zamku krzyżackim w Malborku, w którym zgromadzono ponad 40 tys. muzealiów, głównie dzieł rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Kontynuacją pięknego dnia w Malborku był koncert muzyki poważnej w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Mimo zmęczenia, intensywności programu wszyscy uczestnicy są szczęśliwi. Klimat tego tygodnia najlepiej oddają zdjęcia.

Drugi tydzień wizyty zaczął się z przedstawienia grupie mediów. Blok poświęcony wolności słowa pozwolił młodzieży zapoznać się z funkcjonowaniem mediów w Polsce oraz ich rolą w systemie demokratycznej debaty społecznej. Udaliśmy się także z wizytą do Radia Gdańsk, gdzie odbyło się spotkanie z dziennikarką Anną Rębas oraz do Redakcji Gazety „Dziennik Bałtycki” na spotkanie z głównym redaktorem – Mariuszem Szmidka.  Młodzież uczestniczyła w dyskusjach zadając pytania wskazujące na zainteresowanie kwestią mediów.

Tematem dyskusji z byłym prezydentem Lechem Wałęsą były narodziny i walka NSZZ „Solidarność” oraz o  rozwiązywanie problemów społeczno-politycznych poprzez negocjacje i współpracę.

Podczas spotkania dyrektor DMK o. Piotr Pliszka zapoznał grupę z historią Domu Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Kolbego, z obszarami działalności DMK jako NGO, szczególnie z realizacją projektów międzynarodowych. Następnego udaliśmy się do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciel GCOP kontynuował temat poruszony pierwszego dnia i przedstawił zasady działania NGO’s w Polsce, co nie tylko wzbogaciło wiedzę uczestników, ale także było okazją do przyswajania dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Tego dnia odbyła się jeszcze wizyta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Młodzież zwiedziła Park Technologiczny oraz wystawę prac pasjonatów nowych technologii i nowych idei technicznych. Ponadto w centrum  EXPERYMENT studenci STP mieli szansę na naukową zabawę przy interaktywnych stanowiskach.

Nie mniej ważnym spotkaniem było spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Podczas dyskusji z kierownikiem Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Michałem Bruskim, grupie została przedstawiona sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego oraz sposób funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia.

Ważną częścią programu były zajęcia integracyjne z udziałem studentów trójmiejskich uczelni. W programie znalazło się też zwiedzanie miejsc pamięci oraz zapoznanie z kulturą regionu Pomorza.

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie na temat zrealizowanego programu, podczas którego uczestnicy mieli możliwość podzielić się swoimi wrażeniami oraz uwagami i podsumować spotkanie przygotowanym przez siebie prezentacją. Wieczór pożegnalny spędziliśmy w restauracji kaszubskiej.

Podczas projektu zaangażowano wolontariuszy. Pracowali przy przygotowaniu i realizacji projektu. Zadaniem wolontariuszy była pomoc uczestnikom w przemieszczaniu się na kolejne punkty programu, wspólne zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, dokumentacja fotograficzna, zakup biletów komunikacji miejskiej i międzymiastowej ZTM i SKM, współpraca z koordynatorem projektu: pomoc w organizacji prezentacji, występów, seminariów, tłumaczenie programu z języka polskiego na rosyjski oraz publikowanie informacji zdjęć na stronie internetowej DMK i Facebook.