Spotkanie młodzieży w Ristedt (Bremen)

W dniach 16-24.07.2017 w Ristedt k. Bremy odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży, w którym w tym roku uczestniczyło 5 krajów: Hiszpania, Maroko, Niemcy, Polska i Portugalia. Z Polski w spotkaniu wzięło udział 7 młodych ludzi, którzy są uczestniczą w zajęciach artystycznych PZPOW w Wejherowie.

Głównym celem projektu jest przełamanie barier w celu budowania otwartej i przyjaznej Europy. „Myślałem, że osoby z Maroko są zupełnie inne…” – słyszę od jednego z uczestników – „…podczas rozmowy okazało się, jak wiele mamy wspólnego…” dodaje kolejny. Młodzi ludzie chętnie dzielili się swoimi odkryciami, że w naszych umysłach istnieje wiele uprzedzeń, których często nie jesteśmy świadomi. Wspólny projekt pozwolił im zrozumieć, że mimo pozornie wielu różnic, tak naprawdę jesteśmy do siebie bardzo podobni i sobie bliscy.

Zajęcia, które zaproponowaliśmy uczestnikom pozwalały im zdobywać umiejętności za pomocą metod nieformalnych, takich jak teatr, taniec, gry, gotowanie czy zajęcia plastyczne. W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy zmysłom, za pomocą których mogliśmy nie tylko zobaczyć, ale także dotknąć, usłyszeć a także posmakować inną kulturę. Warsztaty ruchowe, odlewanie świec zapachowych czy scenki teatralne na temat uprzedzeń to tylko niektóre z zajęć, w jakich wspólnie uczestniczyliśmy.

Poza tym uczestnicy w grupach codziennie wykonywali z naszą pomocą prace domowe (gotowanie, sprzątanie domu), ucząc się w ten sposób nie tylko współpracy w zespole, ale także odpowiedzialności za siebie i za innych. Każdego dnia spotykaliśmy się również i dzieliliśmy doświadczeniami z uczestnikami w małych grupach międzynarodowych oraz narodowych, aby stworzyć każdemu z nich komfortowe warunki do rozwoju i wspierać wzajemną komunikację.

Jak przyznają sami uczestnicy projektu czas spędzony w Ristedt pozwolił wielu z nich otworzyć się na innych ludzi i poszerzyć swoje horyzonty.

Projekt został dofinansowany ze środków Erasmus+ w ramach programu „Jugend für Europa”. Organizatorzy: Hans-Wendt-Stiftung, Maximilian Kolbe Haus, Asociación Cultural en Construcción, Assocacao Jvenil Vizela Imaginactiva, Train of Future.

Barbara Smułkowska