Spotkania z muzyką kultur

W dniach od 14 do 21 sierpnia br. w miejscowości Ratingen w Niemczech odbyły się polsko-niemiecko-litewskie warsztaty muzyczne pod nazwą „Music meets Culture”. Przedsięwzięcie przygotowali wspólnie Aktion West-Ost i Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Spotkanie młodzieży rozpoczęło się od prezentacji zespołów z Polski, Niemiec i Litwy. Omówiono swoje zainteresowania i umiejętności muzyczne. Następnie przystąpiąno do zajęć merytorycznych. Odbyły się warsztaty rytmiczne, polegające na wykorzystaniu zarówno instrumentów muzycznych jak i przedmiotów z otoczenia, a także klaskanie oraz plastykę ciała. Młodzież nie tylko kształciła i udoskonalała poczucie rytmu, ale również świetnie się przy tym bawiła.

Młodzi Polacy, Litwini i Niemcy wzięli również udział w warsztatach poprowadzonych przez dyrygenta chóru, podczas których zapoznali się z możliwościami tworzenia (pisania) muzyki i piosenek przy pomocy aparatu artykulacyjnego, ale bez używania słów. Uczestnicy projektu zostali dobrani w pięć międzynarodowych zespołów muzycznych, uwzględniających umiejętności i predyspozycje muzyczne poszczególnych osób. Zadaniem każdej z formacji było stworzenie utworu muzycznego, który łączy w sobie znamienne cechy muzyki polskiej, litewskiej i niemieckiej. Praca nad stworzeniem i dopracowaniem utworów trwała przez kolejne dni projektu. Zwieńczeniem jej było nagranie własnych piosenek w profesjonalnym studiu muzycznym w Duesseldorfie. Nie zabrakło również okazji do zabawy przy karaoke i wspólnego śpiewania piosenek w rodzimych językach. Dzięki czemu zacieśniały się kontakty pomiędzy Polakami, Niemcami i Litwinami. Był też czas na zwiedzenie Duesseldorfu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków związanych z kulturą muzyczną. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć m.in. scenę oraz kulisy najpiękniejszej sali koncertowej miasta tzw. planetarium muzyki (Tonhalle) oraz uczestniczyć w koncercie muzyki hiszpańskiej. Ostatniego dnia projektu stworzone grupy miały możliwość odsłuchania własnych utworów nagranych w studio. Efektem końcowym był koncert zespołów zawiązanych podczas warsztatów.

Foto: występ jednej z nowo utworzonych formacji muzycznych

Jeden z krótkich filmików na youtube – występ grupy muzycznej