Study Tours to Poland w DMK

11 listopada w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego wystartowała jesienna edycja programu Study Tours to Poland. Projekt sfinansowany  w ramach dotacji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „STP – wizyty Studyjne w Polsce” . Podczas 10-dniowej wizyty studyjnej w Gdańsku, 13 osób z Ukrainy, Rosji i Mołdawii zapoznają się z systemem edukacji, kulturą Polski, poruszą tematy solidarności, samorządu w demokracji oraz biznesu na Pomorzu. Według zaplanowanego programu w pierwszy dzień uczestników STP przywitał dyrektor Domu o. Piotr Pliszka wraz z koordynatorem projektu i wolontariuszką EVS Julią. Podczas spotkania grupie był przedstawiony szczegółowy program wizyty studyjnej, prezentacja działalności DMK oraz odbyły się zajęcia integracyjno-zapoznawcze. Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia  i stania się świadomymi obywatelami. Szczególny nacisk położony jest na  poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie.