Razem z franciszkanami z Rosji

Trwają prace nad przygotowaniem wspólnego projektu transgranicznego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku zaprosił do współudziału franciszkańską parafię i klasztor z Kłajpedy na Litwie i z Czerniachowska w Obwodzie Kaliningradzkim. Franciszkanie z Rosji – kustosz o. Mikołaj Dubinin (foto: drugi z lewej) i gwardian o. Dariusz Harasimowicz (foto: pierwszy z lewej), przyjechali do Gdańska, aby wziąć udział w jednodniowym seminarium poświęconym przygotowaniu założeń do wspólnego projektu (12.04.2011).
Obecnie w Obwodzie Kaliningradzkim pracuje trzech franciszkanów. Prowadzą dwie parafie. Swoją siedzibę mają w Czerniachowsku. Miasto to liczy blisko 50 tys. mieszkańców, z tego ok 1500 stanowią katolicy. Położone jest w centralnej części obwodu, w odległosci 60 km od Królewca i 50 km od polskiej granicy w Gołdapi. Wsparciem dla braci jest założona przez nich fundacja dobroczynna „Franciszkańskie Centrum Charytatywne”, działające od 1992 r. Franciszkanie prowadząc swoją pracę duszpasterską wspierają także wszystkich potrzebujacych bez względu na ich narodowość i konfesję. Pomoc swoją kierują przede wszystkim do dzieci. W zakupionym przez zakon budynku (od niedawna wpisanym do rejestru zabytków) prowadzą świetlicę, w której odbywają się zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Młodzież uczęszcza na kółka fotograficzne, może korzystać z sali komputerowej. Organizowane są także wspólne wyjazdy w teren. Wielkim wyzwaniem jest też pomoc dla rozbitych rodzin i środowiska narkomanów.

Klasztor franciszkański w Czerniachowsku (Obwód Kaliningradzki, Rosja)