Razem dla Pokoju – Asyż w Gdańsku

Trzecią edycję „Asyżu w Gdańsku” rozpoczął Marsz o Pokój. Wyznawcy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu wspólnie przemaszerowali ulicami Głównego Miasta. Marsz rozpoczęto punktualnie o 16.30 w dniu 27 października 2008 r. Na czele pochodu szła młodzież, przedstawiciele kościołów: abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, bp Michał Warczyński – ordynariusz diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, imam Tomasz Miśkiewicz – mufti RP oraz podrabin Bolesław Szenicer z Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP. W marszu nie zabrakło również przedstawicieli Kościoła Greckokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego czy Kościoła Polskokatolickiego.
W pochodzie wzięła także udział szeroka reprezentacja gdańskich franciszkanów na czele z prowincjałem zakonu o. Adamem Kalinowskim OFM Conv. Z manifestującymi przemaszerował również prof. Szewach Weiss, izraelski polityk i politolog. Kilkuset osobowa grupa, idąc w ciszy z zapalonymi lampionami oraz transparentem i flagami z napisem „Asyż w Gdańsku” przemaszerowała od Zielonej Bramy do dziedzińca Kościoła Św. Trójcy.

Modlitwa o Pokój

Kulminacją corocznego „Asyżu…” była wspólna modlitwa. Gości i uczestników modlitwy przywitał franciszkańskim „Pokój i Dobro” prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Adam Kalinowski. Pod symbolicznie rozpiętym namiotem, jako pierwszy z wezwaniem o pokój wystąpił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. „Nie ustawajcie w drodze budowania Domu Bożego, Domu Pokoju” – zaapelował do zebranych na dziedzińcu kościoła Św. Trójcy. Bp Michał Warczyński w swojej modlitwie zaznaczył, że „ludzie powinni nauczyć się doceniać dar pokoju”. O miłość i pokój apelował także mufti RP Tomasz Miśkiewicz. Dodał, że winniśmy odrzucić przemoc, jako narzędzie w prowadzeniu polityki i szczególnie modlić się za narody nękane przez „zło tego świata”. Podrabin Bolesław Szenicer zwrócił uwagę na bogactwo, które bywa pretekstem do wzniecania wojen. Dodał, „niech Auschwitz i Jedwabne nie dzielą narodów” . Następnie swoją modlitwę o pokój wznieśli o. Doroteusz Jóźwik z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. mitrat Józef Ulicki z Kościoła Greckokatolickiego i ks. Rafał Michalak z Kościoła Polskokatolickiego. Na zakończenie Prezydent Gdańska podziękował gospodarzom i mieszkańcom. Franciszkanie przekazali przedstawicielom Kościołów lampy oliwne przywiezione specjalnie z Asyżu, miasta Św. Franciszka. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół Deus Meus pod dyrekcją Marcina Pospieszalskiego.

Sympozjum Pokoju

Trzecią częścią programu było Sympozjum o Pokój. Bezpośrednio po modlitwie (o godz. 18.00) uczestnicy przeszli do sali kapitulnej Muzeum Narodowego, mieszczącego się we franciszkańskich budynkach poklasztornych. Spotkanie prowadził i moderował dyskusję red. Adam Hlebowicz, dyrektor generalny Radia Plus. Referat wprowadzający pt. „Co religie mogą zrobić dla pokoju?” wygłosił o. Maciej Zięba OP, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Wskazał w swoim wystąpieniu, że w przeszłości w imię religijnych przekonań wzniecano wojny. Dziś wg o. Zięby, solidarność międzyludzka i międzynarodowa jest doskonałym budulcem pokoju na świecie. Lech Wałęsa, określający siebie jako pragmatyka zaznaczył, że z pewnością Bóg jest jeden. Problem wg niego polega na tym, że ma On zbyt wielu nauczycieli. Zaapelował, aby Nauczyciele na nawo nauczyli się słuchać, jak uczniowie. Duży fragment dyskusji poświęcony został konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz zauważył, że rozwiązanie tego konfliktu wymaga wielu wyrzeczeń tak po stronie żydowskiej jak i palestyńskiej. Prof. Szewach Weiss stwierdził zaś z przykrością, że część ortodoksyjnych Żydów nie jest gotowa na takie wyrzeczenia. Dotyczy to także części Palestyńczyków.

Wspomniano, że ziemia, która wydała tylu laureatów pokojowej nagrody Nobla nadal pogrążona jest w konflikcie zbrojnym. Symboliczną deklaracją porozumienia i pokoju był uścisk dłoni Muftiego RP i prof. Weissa. Głos w dyskusji zabrali także abp Sławoj L. Głódź oraz ks. D. Jóźwik z Cerkwi Prawosławnej. Metropolita Gdański zaznaczył, jak ważne jest utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy ludźmi. Ks. Jóźwik podkreślał zaś rolę cerkwi prawosławnej, jako religii pokoju, czego dowodem miała być postawa społeczności prawosławnej podczas stuleci, a w szczególności w czasie burzenia cerkwi w latach trzydziestych na Lubelszczyźnie. Sympozjum towarzyszyło otwarcie wystawy fotografii „Shalom – Salam. Pokój w oczach dzieci”, której autorką jest Iwona Flisikowska.

Tegoroczny Asyż

Głównym organizatorem cyklicznych spotkań międzywyznaniowych jest Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego i Franciszkanie w Gdańsku. Współorganizatorami są Muzułmańska Gmina Wyznaniowa i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Gdańsku. Partnerzy projektu to: NCK, Radio Plus, Oficyna JPII oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Nad organizacją przedsięwzięcia pracowało wiele osób. Pracą zespołu organizacyjnego przewodniczył o. Roman Zioła OFM Conv., dyrektor Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Ponadto w składzie zespołu znaleźli się: red. Adam Hlebowicz – dyrektor generalny Radia Plus, Tamara Szabanowicz – przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej, o. Tomasz Jank OFM Conv. – rektor Kościoła Św. Trójcy, Jakub Szadaj i dr Jarosław Balcewicz, reprezentujący Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, Arkadiusz Goliński – wicedyrektor ds. programowych DMK oraz Janusz Karc – właściciel Oficyny JPII. Honorowy patronat objęli: Lech Wałęsa – laureat pokojowej nagrody Nobla, abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, Jan Kozłowski – marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska i o. Adam Kalinowski – prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku. Patronat medialny sprawowały: TVP Gdańsk, Radio Plus, Echo Miasta, Gość Niedzielny, serwis informacyjny Franciszkanie.pl i Wrota Pomorza. Tegoroczni mecenasi: Miasto Gdańsk, Województwo Pomorskie, ENERGA, Drukarnia Oruńska, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Fundacja Wspólnota Gdańska, ARGO SA. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji dzieła organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Arkadiusz Goliński

foto: Stanisław Bednarz