Razem dla Europy

W dniach 11-17 września grupa z Hamm (Niemcy) i z Kartuz wzięła udział w projekcie „Razem dla Europy”. Pierwsza część spotkania odbyła się w DMK. W dniu przyjazdu uczestnicy brali udział w różnych grach integracyjnych, takich jak Zip-Zap, Poszukiwany i inne. Animacja językowa stanowiła integralną część programu kolejnych dni. Po kolacji wszyscy udali się na spacer na Starym Mieście. We wtorek uczestnicy poznawali dalej miasto w ramach gry miejskiej, następnie spędzili czas na kręglach.  W środę grupa brała udział w warsztatach o Unii Europejskiej i odwiedziła Sopot. W drodze powrotnej udała się na zakupy. W czwartek uczestnicy w dwóch grupach brali udział w kreatywnym warsztacie z historycznymi zdjęciami Starego Miasta oraz w kursie pierwszej pomocy.  W piątek wszyscy udali się do Kartuz, gdzie odbyła się dalsza część programu. Tam odwiedzili Ratusz i poszerzyli swoją wiedzę o Kaszubach. Niemiecka grupa poznała polskie rodziny, z którymi spędziła kolejny dzień. W niedzielę grupa niemiecka wyjechała do domu, lecz przedtem wspólnie planowano drugą część projektu, która odbędzie się w marcu 2018, w Hamm.

Francesco Pizzolo

Together for Europe

In the days between 11th and 17th September a group from Hamm (Germany) and one from Kartuzy took part in the project ” Together for Europe“. In the first part of the program the hosting place was DMK.

On the arrival day they took part in different integration games like Zip-Zap, Wanted and others. The language animation was an integral part of the programm in the next days. After dinner they went for a night walk in the old town of Gdansk. On Tuesday the group improved its knowledge of the town with a Cityrally and played bowling. On Wednesday the group took part in some workshops about the EU and went to Sopot. On their way back they also made also shopping. On Thursday the group was divided in two parts and both took part in a fotoworkshop about the history of some buildings of the old town and first aid lessons. On Friday morning the group left for going to Kartuzy and spent there the rest of the program. There, they visited the town hall and increased their knowledge about the Kashubians and the German group met their host family, with whom they spent the following day. On Sunday the German group went home after having planned the second half of the project, that will take place in March 2018 in Hamm.

Francesco Pizzolo