Przyszłość Europy – projekt polsko-niemiecki!

„Przyszłość Europy” to motto, w ramach którego uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II (Kartuzy) i Szkoły Podstawowej nr 2 (Kartuzy) oraz Pfarrerei St. Agnes w Hamm (Niemcy) uczestniczyli w spotkaniu młodzieży w dniach 18-24 września.

Głównym tematem projektu była ekologia, ochrona przyrody i solidarne gospodarowanie zasobami z refleksją na temat naszej wspólnej europejskiej przyszłości.

Warsztaty drugiego dnia spotkania miały zachęcić młodych uczestników do refleksji nad znaczeniem słowa „solidarność”, a zwłaszcza w kontekście „Europy”. Ich wiedza o autentycznym gdańskim ruchu solidarnościowym została następnie poszerzona podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności.

Ale oczywiście poza tym obszarem tematycznym pozostało wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić centrum Gdańska podczas gry miejskiej, zobaczyć sąsiednie miasto Sopot, poznać się lepiej w kręgielni lub po prostu zajrzeć do pobliskiego centrum handlowego.

Podczas pobytu w Kartuzach uczestnicy mieli dodatkową okazję, by zetknąć się z kulturą kaszubską.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Narodowego Instytutu Wolności (NIW). Dziękujemy za wsparcie finansowe!

„Działanie dofinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”


„Zukunft von Europa” war das Motto, unter welchem sich bei dieser Jugendbegegnung die Schülerinnen und Schüler der Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II (Kartuzy), die Szkoła Podstawowa nr 2 (Kartuzy) und Pfarrerei St. Agnes in Hamm vom 18.-24. September getroffen haben.

Das Hauptthema des Projekts war Ökologie, Naturschutz und die solidarische Bewirtschaftung von Ressourcen mit Überlegungen zu unserer gemeinsamen europäischen Zukunft.

Ein Workshop der Begegnung sollte die jungen TeilnehmerInnen dazu anregen, sich zu der Bedeutung des Wortes `Solidarität`, und besonders im Kontext `Europas`, Gedanken zu machen. Ihr Wissen über die eigentliche Danziger Solidaritätsbewegung, wurde dann mit einem Besuch im Europäischen Solidaritätszentrum erweitert.

Aber natürlich blieb noch außerhalb des Themengebietes genügend Zeit um durch eine Stadrallye die Danziger Innenstadt zu erkunden; einen Eindruck des Nachbarortes Sopot zu gewinnen; die Gruppe, bei einem gemeinsamen Bowlingturnier, besser kennen zu lernen oder einfach nur um im nahe gelegenen Einkaufszentrum vorbei zu schauen.

Während des Aufenthalts in Kartuzy konnten sich die Teilnehmenden auch ein wenig mit der kaschubischen Kultur vertraut machen.

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) und Nationalen Freiheitsfond (NIW). Danke für die Förderung!