Przedstawiciel Generała Franciszkanów w DMK

Ojciec Jacek Ciupiński, asystent generalny z Rzymu wizytował Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Przedstawiciel Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zapoznał się z działalnością programową DMK. . W dniu 18 listopada br. spotkał się także z pracownikami Domu.
Podczas spotkania zauważył m.in., że działalność DMK jest jedyna w swoim rodzaju i nie ma odpowiednika w podobnych dziełach prowadzonych przez franciszkanów w innych częściach świata. Zauważył, że dialog międzyreligijny, ekumeniczny czy praca w środowiskach wielokulturowych, a także praca na rzecz pojednania i pokoju realizowana jest w wielu zakątkach świata w sposób bezpośredni przez braci pełniących posługę duszpasterską.

Wizytacje generalne mają charakter stały i odbywają się co najmniej jeden raz w ciągu sześcioletniej kadencji. Wizytator składa relację z pracy i z życia wspólnoty Ministrowi Generalnemu Zakonu w Rzymie.

Na fotografiach: 1.wizytator generalny o. Jacek Ciupiński i o. Roman Zioła, dyrektor DMK, 2. Wizytator i pracownicy DMK