Ważną częścią pracy Domu Św. Maksymiliana jest działalność służąca szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej, skierowana do społeczeństw Europy Wschodniej i Azji. W ramach programu wschodniego DMK przeprowadza szereg szkoleń i wizyt studyjnych. Projekty służą aktywizacji społeczności lokalnej m.in.: na Białorusi, Ukrainie, Rosji i są swoistym transferem wiedzy oraz dobrych praktyk.

15.07.2013. Seminarium w ramach projektu współpracy Polsko-Ukraińskiej

W dniach 4-7 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbędzie się seminarium przygotowujące w ramach projektu „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy Polsko-Ukraińskiej 2013”. DMK przeprowadzi program we współpracy z Pomorskim Centrum Mediacji (oddział w Sopocie) i Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego na Ukrainie. Podczas seminarium w Gdańsku odbędą się spotkania przygotowawcze zespołu koordynatorów i trenerów z Polski i Ukrainy. Więcej

 

1.06.2013. Mediacja szkolna w obwodzie ługańskim

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. M. Kolbego rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pt. „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy polsko-ukraińskiej 2013″. Przedsięwzięcie jest kontynuacją długofalowych działań DMK we współpracy z partnerem – Ługańską Obwodową Grupą Mediacji – na polu edukacji obywatelskiej w Ukrainie. Więcej

 

5.05.2013. Projekt z mediacji szkolnej zakończony

Dobiegł końca polsko-ukraiński projekt szkolnej mediacji rówieśniczej. W dniach 21 – 28 kwietnia Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego realizował projekt „Mediacja szkolna jako element wychowania obywatelskiego. Doświadczenie polskie dla Ukrainy”. Głównym założeniem programowym przedsięwzięcia było przeprowadzenie serii warsztatów i zajęć edukacyjnych w zakresie mediacji rówieśniczej dla aktywnych uczniów klas gimnazjalnych z Obwodu Ługańskiego na Ukrainie i Gdańska, którzy pragną w swoich szkołach pełnić rolę mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych. Więcej

 

24.04.2013. Międzynarodowe mediacje

W Gdańsku ruszył międzynarodowy projekt nt. mediacji szkolnej. Od kilku lat Dom Pojednania i Spotkań w ramach wspierania edukacji obywatelskiej w Europie Wschodniej realizuje projekty na temat mediacji szkolnej.  realizacji programu seminariów i szkoleń DMK wspierane jest przez Fundację Edukacja dla Demokracji (Program „Przemiany w Regionie – RITA”). Więcej

 

15.10.2012. Zdjęcia z projektu „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”

Warsztaty z zakresu mediacji i praw człowieka odbyły się w czterech miastach obwodu Ługańskiego: Antracyt (25.09), Łutugino (26.09), Siewierodonieck (27.09) i Ługańsk (trening i seminarium podsumowujące w dniu 28.09). Więcej

 

4.10.2012. Zakończyliśmy projekt w Ługańsku

Zakończyliśmy pierwszy etap współpracy ze szkołami w obwodzie ługańskim we wschodniej Ukrainie. W dniach 24-28 września w Ługańsku odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące mediacji szkolnej i wychowania demokratycznego młodzieży. Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo w obwodzie Ługańskim realizowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku wraz z partnerem ukraińskim Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego, dzięki finansowemu wsparciu Polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012. Więcej

 

25.09.2012. Warsztaty w Ługańsku rozpoczęte

W Ługańsku na Ukrainie rozpoczęły się warsztaty edukacyjne dotyczące mediacji szkolnej i wychowania demokratycznego młodzieży. Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo w obwodzie ługańskim realizowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku dzięki wsparciu Polskiej Fundacj Solidarności Międzynarodowej w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012. Więcej

 

28.08.2012. Przed nami Ługańsk

W poniedziałek 27 sierpnia br. w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku (DMK) zakończyło się seminarium metodyczne w ramach projektu Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”. Podczas seminarium grupa trenerów z Ukrainy zapoznała się z polskim doświadczeniem i praktyką w obszarze praw człowieka, a w szczególności praw dziecka w szkole, praw i obowiązków uczniów i nauczycieli, mediacji, w tym metod zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, aktywizacji obywatelskiej – demokratycznego wychowywania młodzieży, kształtowania świadomości obywatelskiej przez nauczycieli w szkole. Więcej

 

22.08.2012. Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo

W Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku trwa seminarium metodyczne w ramach projektu „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”. Polsko-ukraiński team programowy w trakcie seminarium dokona wyboru metodyki i opracuje szczegółowy program zajęć seminaryjno-warsztatowych z zakresu praw człowieka, mediacji, rozwiązywania konfliktów w szkole oraz aktywizacji obywatelskiej. Tak zaplanowane działania zostaną zrealizowane podczas warsztatów, które odbędą się jesienią br. w obwodzie ługańskim – najbardziej na wschód wysuniętym regionie Ukrainy. Więcej

 

18.08.2012. Polsko-białoruskie forum

Redaktor Anna Sobecka, dr Helena Głogowska i red. Dominik Sowa byli gośćmi polsko-białoruskiego forum, które odbyło się w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku w ramach programu „Poznajmy się”. Tematem przewodnim były „Mniejszości narodowe i etniczne – wartość czy problem?”. Spotkanie poprowadzili Nedim Useinov, koordynator projektu i Arkadiusz Goliński, wicedyrektor ds. programowych DMK. Więcej

 

31.07.2012. Świadoma młodzież

W dniach 20-26 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbędzie się seminarium metodyczne w ramach projektu „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”. DMK przeprowadzi program we współpracy z Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego na Ukrainie. Podczas seminarium w Gdańsku odbędą się spotkania przygotowawcze zespołu koordynatorów i trenerów z Polski i Ukrainy. Więcej

 

20.04.2012. Zakończyliśmy wiosenne STP

Pierwsza edycja programu STP dla studentów ze Wschodu jest już za nami. Od 8 do 19 kwietnia br. w ramach programu Study Tours to Poland w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku trwała wizyta 12-osobowej grupy liderów młodzieżowych z Ukrainy, Rosji, Białorusi, którzy przyjechali do Gdańska by poznać Polskę. Więcej

 

21.03.2012. Studenci ze Wschodu w DMK

W Gdańsku rozpoczęliśmy kolejną wizytę w ramach „Study Tours to Poland” „Od waszego zaangażowania i działań jako pokolenia urodzonego w epoce intelektu i technologii oraz nieobciążonego doświadczeniami komunistycznego aparatu represji zależeć będzie wielkość naszych czynów i nasza chwała” – tymi słowami podsumował spotkanie ze studentami legendarny przywódca Solidarności, prezydent Lech Wałęsa. Więcej 

 

5.02.2012. O Etno-DIALOGU w Edukacji…

O Etno-Dialogu można przeczytać w dwumiesięczniku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku „Edukacja Pomorska”. Zamieszczono w nim relacje z zrealizowanego projektu przez Dom św. Maksymiliana. CEN był jednym z parterów przedsięwzięcia. Pismo „Edukacja Pomorska” ma już swoją wieloletnią tradycję. Więcej

 

24.09.2011. Etno-Turystyka. Transfer doświadczeń

Zakończyła się ostatnia tegoroczna część programu polsko-ukraińskiego „Etno-Turystyka. Transfer polskich doświadczeń na Ukrainę”. Podczas tygodniowej wizyty na Pomorzu goście z Krymu odbyli warsztat poświęcony turystyce etnicznej i współpracy organizacji turystycznych z samorządami. Spotkali się także z samorządowcami i liderami instytucji wspierających rozwój turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz szefami instytucji kultury. W krymsko-tatarskiej delegacji znaleźli się dyrektorzy placówek oświatowych, prowadzący biznes turystyczny, samorządowcy, dyrektorzy muzeów etnicznych, nauczyciele i przedstawiciele młodego pokolenia działaczy społecznych. Więcej

 

14.09.2011. Umowa z Bachczysarajem

W Bachczysaraju na Krymie podpisana została deklaracja współpracy pomiędzy władzami Rejonowej Administracji Państwowej, Merem Bachczysaraju a Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego i Dyrektorem Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Władze Pruszcza Gdańskiego wspólnie ze swoim ukraińskim partnerem dzięki podpisanej deklaracji pragną wesprzeć rozwój swojej gminy, podnieść atrakcyjność turystyczną a także wypracować w przyszłości mechanizmy wzajemnego wspierania. Strony zgodnie stwierdziły, że DMK będzie koordynować i prowadzić międzynarodową wymianę młodzieży oraz przygotowywać wizyty studyjne dla samorządowców, pracowników administracji i biznesu. Więcej

 

19.08.2011. Współpraca z Charkowem

Profesor Aleksander Trusz, dziekan Charkowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej (NAAP) przy prezydencie Ukrainy. rozmawiał z przedstawicielami Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku na temat współpracy w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla magistrantów, samorządowców, pracowników administracji z Obwodu Charkowskiego (Ukraina). Więcej

 

10.08.2011. Jerzy Borowczak w DMK

Białoruska i polska młodzież spotkała się z Jerzym Borowczakiem, inicjatorem historycznego strajku w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 r., a obecnie sprawującym mandat poselski i funkcję dyrektora Fundacji Centrum Solidarności. Spotkanie z liderem przemian wolnościowych odbyło się w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana. Poprowadzili je Arkadiusz Goliński, wicedyrektor ds. programowych oraz Nedim Useinov, koordynator programu. Więcej

 

29.07.2011. Profesjonaliści z Ukrainy

Samorządowcy i naukowcy ze Lwowa ponownie zagościli w Domu św. Maksymiliana w Gdańsku W lipcu br. kontynuowaliśmy pracę na polu aktywizacji obywatelskiej w Europie Wschodniej. Od 17 do 23 lipca w DMK przebywała kolejna grupa profesjonalistów z Ukrainy. Byli to samorządowcy ze Lwowa oraz słuchacze podyplomowych studiów i pracownicy naukowi reprezentujący Lwowski Regionalny Instytut Państwowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Więcej

 

19.04.2011. Marszałek w DMK

Bogdan Borusewicz, marszałek senatu odwiedził Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Powodem wizyty było zaproszenie do udziału w swoistej lekcji historii i demokracji, jaką osobiście przeprowadził z młodzieżą studencką z Ukrainy, Białorusi i Mołdowy. Więcej

 

15.04.2011. Spotkanie z Lechem Wałęsą

Spotkanie z Lechem Wałęsą było jednym z punktów programu Study Tours to Poland dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawi. Wyróżniający się w nauce i aktywni społecznie młodzi ludzie z Europy Wschodniej poznają Polskę poprzez spotkania z wybitnymi postaciami życia społecznego i politycznego Polski. Dom Pojednania i Spotkań jest jednym ze stałych operatorów programu STP. Więcej

 

14.03.2011. Profesjonaliści z Ukrainy

Grupa samorządowców, nauczycieli akademickich, specjalistów z zakresu zarządzania administracją z rejonu charkowskiego i lwowskiego uczestniczyła w dwunastodniowej wizycie studyjnej przygotowanej przez Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku (6-14.03.2011). Goście mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu polskiej administarcji samorządowej. Więcej

 

16.02.2011. Etno-dialog na Krymie

Nauczyciele, specjaliści z zakresu edukacji międzykulturowej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz samorządowcy z Pomorza (Kościerzyna, Żukowo, Wejherowo, Brusy, Strzepcz i Gdańsk) udali się z kilkudniową wizytą na Krym. Program miał charakter ściśle roboczy.Od 10 do 13 lutego br. spotkali się z wieloma przedstawicielami środowska krymsko-tatarskiego. Więcej

Program Wschodni za rok 2010, 2009, 2008

 

 

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment