Poznajemy wspólną historię Gdańska i Stralsund!

W dniach 17-22 października 2022 ponownie gościliśmy w Domu św. Maksymiliana uczniów ze szkół z Polski – Lębork i Niemiec – Stralsund. Kolejna grupa miała okazję zapoznać się z tematem wspólnej historii Gdańska i Stralsund.

Jednymi z głównych punktów projektu były wizyty w Europejskim Centrum Solidarności oraz Muzeum Drugiej Wojny Światowej. Młodzież podczas warsztatów i pracy w grupach miała możliwość poznawać realizm życia w komunizmie i rzeczywistości wojennej oraz przedyskutować skutki jakie miały te wydarzenia dla przyszłości państw.

Młodzież w ramach grup mieszanych pracowała m.in. podczas gier miejskich, zadań fotograficznych na Starym Mieście czy tematycznej pracy w grupach. Metoda ta pozwalała na szybszą integrację grupy oraz przełamywanie barier, doskonaląc jednocześnie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim, polskim i angielskim.

Dopełnieniem projektu były wspólne spacery, wieczory polsko-niemieckie wypełnione muzyką i tańcem, zabawy integracyjne oraz gra w kręgle, które stanowiły świetną okazję do poznawania siebie nawzajem.

Podziękowania za dofinansowanie i wsparcie kierujemy do Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży – PNWM


Vom 17. bis 22. Oktober 2022 waren wieder Schüler aus Polen (Lębork) und Deutschland (Stralsund) zu Gast im Maximilian-Kolbe-Haus. Eine andere Gruppe hatte die Gelegenheit, etwas über die gemeinsame Geschichte von Danzig und Stralsund zu erfahren.

Zu den Höhepunkten des Projekts gehörten Besuche des Europäischen Solidaritätszentrums und des Museums des Zweiten Weltkriegs. In Workshops und Gruppenarbeiten hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit der Lebenswirklichkeit im Kommunismus und der Realität des Krieges auseinanderzusetzen und die Folgen dieser Ereignisse für die Zukunft der Länder zu diskutieren.

Die Jugendlichen arbeiteten in gemischten Gruppen u.a. bei Stadtspielen, Fotoaufgaben in der Altstadt oder thematischen Gruppenarbeiten. Diese Methode ermöglichte eine schnellere Integration der Gruppe und den Abbau von Barrieren, während gleichzeitig die Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch, Polnisch und Englisch verbessert wurden.

Ergänzt wurde das Projekt durch gemeinsame Spaziergänge, deutsch-polnische Abende mit Musik und Tanz, Integrationsspiele beim Bowling, die eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen boten.

Dank für die Finanzierung und Unterstützung geht an das Deutsch-Polnische Jugendwerk – DPJW.