Potrzebny Wolontariusz!

Jeżeli interesuje cię Europa Wschodnia, chcesz poznać ciekawych ludzi, podszkolić język rosyjskiego lub poćwiczyć angielski zostań wolontariuszem przy projekcie Study Tours to Poland, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 10 – 21 kwietnia br. W tym czasie w DMK będziemy gościć 12-osobową grupę studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdowy, którzy przyjadą do nas, by poznać Polskę, jej mieszkańców oraz polską “drogę do wolności”.

Program pobytu jest bardzo rozbudowany i obejmuje spotkania z prominentnymi politykami, działaczami społecznymi, dziennikarzami, naukowcami oraz młodzieżą trójmiejską. Podczas wykładów, warsztatów i seminariów uczestnicy projektu zapoznają się z polską reformą ustrojową, funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, systemem edukacyjnym i życiem kulturalnym. Jednym z najważniejszych elementów programu są spotkania i wspólny czas spędzony z polskimi rówieśnikami – studentami trójmiejskich uczelni. Dlatego poszukujemy 2 wolontariuszy, którzy pomogą koordynatorom w opiece nad grupą i będą towarzyszyć uczestnikom podczas zwiedzania muzeów, w trakcie wycieczek krajoznawczych i wspólnej zabawy w klubach studenckich. Naszym celem jest możliwie wszechstronne zapoznanie gości z różnymi aspektami życia społeczno-politycznego w Polsce, z sukcesami i porażkami polskiej demokracji.

Organizator zapewnia wolontariuszowi pokrycie kosztów wyżywienia, przejazdów lokalnych i biletów wstępu podczas wspólnego czasu z grupą. Chętnych przeżycia ciekawej przygody i pozyskania nowych przyjaciół proszę o kontakt mailowy na adres: nedim@dmk.pl W razie większej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo wyboru odpowiednich kandydatur, zatem proszę dołączyć do zgłoszenia krótki opis wraz z informacjami o kierunku, roku studiów, dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych (szczególnie jeśli chodzi o podobne przedsięwzięcia) i zakresie czasu, jaki kandydat jest w stanie poświęcić grupie. Szczegółowe informacje na temat pełnego programu Study Tours to Poland są dostępne także na stronie www.studytours.pl