Polsko-niemiecko-francuskie „Trio”

W dniach 1-4 grudnia br. w Jugendbildungszentrum Blossin odbyła się polsko- niemiecko- francuska giełda kontaktów. Celem spotkania, w którym wzięło udział ponad 20 osób było zawiązanie się przyszłych partnerstw, które mają zaowocować powstaniem trójnarodowych projektów wymian młodzieży. Organizatorem projektu był Dom Pojednania i Spotkań we współpracy z JBZ Blossin (Niemcy) i  Leo lagrange (Francja).

Pierwszego dnia spotkania miało miejsce wzajemne poznanie się- uczestnicy wzięli udział w metodzie kawiarni międzynarodowej oraz przedstawiali się na mapach, dzięki czemu wszyscy mieli okazję zaprezentowania swojego miejsca i regionu skąd pochodzą oraz instytucji, w której pracują. Wieczór zakończył się degustacją przywiezionych z trzech krajów produktów regionalnych oraz pierwszymi nieformalnymi rozmowami.

Drugi dzień służył poznaniu systemu kształcenia i finansowania młodzieży w trzech krajach. Następnie uczestnicy prezentowali swoje instytucje i ich dokonania podczas targów. Wszyscy mogli zapoznać się z ofertą i możliwościami współpracy. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach z pedagogiki przeżyć- integrując się, poznając metody oraz wzmacniając dynamikę grupy. Dalsza część programu służyła wypracowaniu już konkretnych pomysłów na projekty. Wspólny wieczór uczestnicy spędzili przy ognisku- śpiewając i poznając piosenki z Polski, Niemiec i Francji

Kolejny dzień giełdy „Trio” to prezentacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Referentki obu organizacji omówiły możliwości wspierania projektów wymian młodzieży. Sesję zakończyła runda pytań. W następnym bloku tematycznym uczestnicy tworzyli programy wymian młodzieży oraz zapoznali się z działalnością JBZ Blossin. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja.

Ostatniego dnia giełdy kontaktów podsumowano przebieg i osiągnięcia programu, a także dokonano ewaluacji. Mamy nadzieję, że przyszły rok obfitować będzie w wiele nowych trójstronnych projektów w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Jakub Garsta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19