Polsko-niemieckie warsztaty historyczne

Rozpoczęły się polsko-niemieckie warsztaty historyczne zatytułowane „Zaczęło się w Gdańsku”. Bierze w nich udział 55 osobowa grupa młodzieży. Partnerem Domu Pojednania i Spotkań (DMK) jest Landesjugendpfaramt (LJPFA) z Drezna. Program prowadzą polscy i niemieccy pedagodzy. Potrwa on do 26 sierpnia br.
W trakcie warsztatów poruszone zostaną tematy dotyczące m.in.: wybuchu II wojny światowej, jej przyczyny, pakt Ribbentrop-Mołotow. Młodzież dowie się też o szczegółach związanych z obroną Westerplatte i polskiej Poczty Gdańskiej. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z cierpieniami ludzi oraz wojennymi zniszczeniami na przykładzie Gdańska i Drezna. W kolejnym bloku tematycznym będzie mowa o sytuacji społeczno-politycznej w NRD i PRL (czasy komunistyczne) i o przełomach politycznych w Polsce i Niemczech (1970, 1980, 1989-1990). Nie zabraknie też spotkań z pracownikami merytorycznymi muzeów oraz liderami zrywów solidarnościowych, m.in. z Jerzym Borowczakiem. Młodzież postara się odpowiedzieć na pytania: co pozostało z tamtego okresu?, czego nauczyły się narody europejskie a czego jeszcze my możemy się nauczyć?