Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży ze Szczecina i Lubeki

W dniach 5-10 marca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się kolejne polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, w którym wzięły udział 42 osoby – uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego  im. B. Prusa w Szczecinie oraz Oberschule-zu-Dom w Lubece (Niemcy). Program przeprowadzili koordynatorzy projektów międzynarodowych: Jakub Garsta i Barbara Smułkowska.

Spotkanie rozpoczęło się od rundy zapoznawczej, która pomogła uczestnikom przełamać pierwsze lody. W kolejnych dniach uczniowie wraz z opiekunami wspólnie wybrali się na kręgle oraz zwiedzali Gdańsk w formie rajdu terenowego, odwiedzili także Europejskie Centrum Solidarności i udali się do Sopotu. Podczas warsztatów uczestnicy obejrzeli film o Solidarności, a następnie stworzyli oś czasu,w której ujęli najważniejsze wydarzenia przedstawione w filmie. Na kolejnym spotkaniu młodzież z Polski i Niemiec stworzyła fikcyjne biografie osób – świadków wcześniej omawianych wydarzeń historycznych. Codzienne polsko-niemieckie animacje językowe były również okazją do integracji grupy.