Polsko – niemiecka wymiana online „Przyszłość Europy”!

W dniach 22-25 marca br. Dom Pojednania i Spotkań (DMK) w Gdańsku wspólnie z niemieckim partnerem Pfarrei St. Agnes (Parafia św. Agnieszki) w Hamm zorganizował polsko – niemiecką wymianę online „Przyszłość Europy”. Podczas 4- dniowego projektu uczestnicy z Kartuz i całego regionu Kaszub spotkali się z rówieśnikami z Hamm na platformie WebeX. Młodzież poznawała siebie, mówiąc o swoich zainteresowaniach i w jaki sposób spędza swój wolny czas. W trakcie programu nie zabrakło elementów animacji językowej. Jednym z zadań było również pokazanie swojej okolicy – uczestnicy robili zdjęcia i przygotowywali krótkie filmiki i prezentacje o swoim regionie. Ważnym tematem spotkania były też „szanse i wyzwania czekające młodzież w Europie”. Temat ten dyskutowany był podczas warsztatów i pracy w grupach polsko – niemieckich oraz z wykorzystaniem licznych narzędzi TIK. Współpraca DMK z Parafią św. Agnieszki i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi w Hamm trwa już 11 lat. Cieszymy się na kolejne wspólne seminaria.

Projekt został dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) www.pnwm.org

Maximilian – Kolbe – Haus (DMK) in Danzig hat zusammen mit der Pfarrei St. Agnes in Hamm vom 22.-25. März 2021 einen deutsch – polnischen online Austausch „Zukunft von Europa“ organisiert. Während des 4 – tägigen Projekts haben sich die Teilnehmenden aus Kartuzy und der ganzen kaschubischen Region mit ihren Freunden aus Hamm auf der WebeX-Platform getroffen. Die Jugendlichen konnten sich besser kennenlernen – man unterhielt sich über Interessen, Hobbys und Freizeitmöglichkeiten. Während des Programms gab es auch Elemente der Sprachanimation. Die Teilnehmenden haben sich ihre Umgebung gezeigt – sie haben Fotos gemacht, Kurzfilme gedreht und Präsentationen über ihre Regionen vorbereitet. Wichtig war für uns auch das Thema „Probleme und Herausforderungen, die vor Europa stehen“. Die Workshops wurden in deutsch – polnischen Gruppen und mithilfe vielen online Tools durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Agnes und vielen schulischen und außerschulischen Partnern in Hamm dauert schon seit 11 Jahren. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Seminare.

Das Projekt wurde vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk (DPJW) gefördert. www.dpjw.de