Podsumowanie szkoleń i plany 2012

W dobiegającym końca roku 2011 Dom Pojednania i Spotkań oprócz licznych projektów i wymian młodzieżowych przygotował bogatą ofertę seminariów i programów szkoleniowych dla obecnych i przyszłych animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży. W ciągu roku DMK przeprowadziło 7 takich specjalistycznych programów. W sumie wzięło w nich udział blisko 120 osób. Seminaria szkoleniowe, jak co roku, zostały bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników, z czego jako organizatorzy jesteśmy oczywiście niezwykle dumni.
Wszystkie projekty dofinansowane zostały ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.Spośród wymienionych 7 projektów aż 6 odbyło się w Gdańsku. Były to projekty szkoleniowe skierowane do animatorów wymiany: podmiotów katolickich wspieranych przez DMK jako jednostkę centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jak również przedstawicieli licznych organizacji, stowarzyszeń, często również nauczycieli i pedagogów szkół. Gościliśmy na naszych szkoleniach nie tylko doświadczonych organizatorów i multiplikatorów wymiany, ale także promowaliśmy polsko-niemiecką wymianę i wspieraliśmy osoby, które deklarowały chęć rozpoczęcia działań w tym obszarze.

Do doświadczonych organizatorów wymiany skierowane były specjalistyczne szkolenia dotyczące animacji językowej i gier integracyjnych w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz polsko-niemieckie seminarium szkoleniowe „Betzavta metodą nauki demokracji i tolerancji”, które odbyło się w niemieckim Stralsund. Oba projekty oprócz pokaźnego transferu wiedzy, tak potrzebnej przy intensywnej pracy z młodzieżą, umożliwiały również wymianę doświadczeń w gronie ekspertów w zakresie projektów młodzieżowych.

Jak co roku DMK zorganizowało także dwa polsko-niemieckie kursy tandemowe języka polskiego i niemieckiego. Czterdziestka animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży poszerzała swoje kompetencje językowe pod okiem lektorów, rozwijała swoje zainteresowania i korzystała z bogatej oferty kulturalnej Trójmiasta. Wszystkie te projekty specjalistyczne są efektem długoletniej współpracy Domu Pojednania i Spotkań z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Dlatego również na rok 2012 koordynatorzy współpracujący z DMK- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta- zaplanowali szereg inicjatyw, które mają na celu dalszy rozwój kompetencji animatorów wymiany i promocję polsko-niemieckich działań.

W ofercie programowej DMK na rok 2012 znajdują się:

-szkolenia „Metodyka wymiany polsko-niemieckiej” (10-13 stycznia oraz 14-17 lutego- z elementami metody Betzavta);

– szkolenia „Animacja językowa i gry integracyjne w wymianie młodzieży” (7-10 lutego, 6-9marca);

– polsko-niemieckie kursy tandemowe (15-28 lipca, 19 sierpnia- 1 września)

– polsko-niemieckie seminarium szkoleniowe „Betzavta jako metoda nauki demokracji i tolerancji” (jesień 2012 r.)

– polsko-niemieckie seminarium „Pedagogika miejsc pamięci w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” (jesień 2012r.)

Wszystkich chętnych do udziału w powyższych seminariach prosimy o kontakt mailowy: Jakub Garsta – koordynacja@dmk.pl lub telefoniczny +48 58 301-57-21.