Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego (DMK)  jest katolicką jednostką centralną i placówką kształceniową Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).  Zadaniem DMK jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o dotację na program wymiany młodzieży, dofinansowanie programu i jego rozliczenie. Wszystkie działania prowadzone są w ramach Wytycznych PNWM.

Dom Św. Maksymiliana przyjmuje wnioski w zakresie wymiany pozaszkolnej od pozarządowych organizacji katolickich i innych z województw: pomorskiego, kujawsko–pomorskiego, lubuskiego, warmińsko–mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Osoba kontaktowa:

Andrzej – andreas@dmk.pl, tel. +48 507 023 846

Jakub – koordynacja@dmk.pl

o. dr Robert Zbierański – r.zbieranski@gmail.com, tel. +48 888 618 930

Aplikacja i rozliczenie wniosków: Anna Mucha – ania@dmk.pl, tel. +48 609 693 239

 

Nowe Rozliczenia PNWM po 25 maja 2018
w związku z wejściem w życie RODO

Szanowni Państwo,

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) postępuje zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” (RODO), które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku.

 

[box type=”shadow”]

W związku z tym zmianie ulegną następujące dokumenty PNWM:

 • wspólny wniosek o dotację
 • listy uczestników, które zostaną zastąpione dwoma nowymi formularzami: „Potwierdzenie udziału” i „Zbiorcza lista uczestników projektu”
 • [/box]

   

  Od 25 maja br. nowe dokumenty będą znajdowały się w „Plikach do pobrania” na stronie internetowej PNWM: http://www.pnwm.org/pilki-do-pobrania/

  Nowe zasady potwierdzenia udziału w projekcie polsko-niemieckim:

  1. Organizatorzy projektu wypełniają pierwszą część formularza „Potwierdzenia udziału”, podając ogólne dane projektu (nazwa organizatorów, termin, miejsce realizacji i numer wniosku), a następnie kopiują go dla każdego uczestnika. Drugą część formularza wypełnia i podpisuje każdy uczestnik projektu. W przypadku uczestników poniżej 16. roku życia indywidualne „Potwierdzenie udziału” wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun. Wypełnione formularze powinny być przechowywane u organizatorów projektu (z reguły u gospodarzy). PNWM lub właściwa jednostka centralna – w celu kontroli projektu – może w każdej chwili zażądać od organizatorów projektu przedłożenia wszystkich indywidualnych „Potwierdzeń udziału”.

  2. Bazując na danych zebranych w indywidualnych „Potwierdzeniach udziału”, organizatorzy projektu sporządzają „Zbiorczą listę uczestników projektu”, która powinna zostać podpisana przez kierowników obu grup. „Zbiorczą listę uczestników projektu” należy przedłożyć PNWM lub właściwej jednostce centralnej wraz z dokumentacją rozliczeniową projektu. „Zbiorcza lista uczestników projektu” służy uproszczeniu rozliczenia. Zawarte w niej dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu rozpatrzenia rozliczenia i obliczenia wysokości dotacji końcowej lub ewentualnej kontroli.

  Dokumentacja rozliczeniowa wraz z indywidualnymi „Potwierdzeniami udziału” musi być przechowywana przez organizatora projektu przez 5 lat, zgodnie z przysługującym PNWM prawem do kontroli projektów i wydatkowania przyznanych środków. Prosimy również pamiętać, że brak wypełnionego „Potwierdzenia udziału” prowadzi do wykluczenia uczestnika z dotacji, natomiast podanie nieprawdziwych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną.

  Z pełną treścią „Informacji PNWM o ochronie danych osobowych” można zapoznać się
  w zakładce „Ochrona danych”: http://www.pnwm.org/ochrona-danych/

  W obu biurach PNWM został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@pnwm.org

  Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy o zastosowanie ww. zmian, realizując projekty wymiany po 25 maja 2018 r.

  Comment

  There is no comment on this post. Be the first one.

  Leave a comment