Pierwsza część Asyżu za nami…

Wspólną modlitwą o pokój zakończono pierwszą część tegorocznego „Asyżu w Gdańsku”. W międzyreligijnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wspólnot mniejszościowych: muzułmanie, żydzi, ewangelicy i prawosławni oraz gospodarze miejsca – franciszkanie. Pod namiotem na dziedzińcu kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku zebrało się kilkaset osób pragnących pojednania i pokoju na świecie.
Tegoroczny „Asyż w Gdańsku” odbywa się w roku jubileuszu 25-lecia spotkania międzyreligijnego, jakie we włoskim Asyżu zainicjował bł. Jan Paweł II. Od ośmiu już lat corocznie, franciszkanie z gminą muzułmańską i niezależną gminą wyznania mojżeszowego zapraszają mieszkańców trójmiasta i całego Pomorza do wspólnej międzyreligijnej modlitwy.

Po otwarciu spotkania, którego razem dokonali o. Roman Zioła, dyrektor DMK, Jakub Szadaj, przewodniczący NGWM oraz imam Hani Hraish z gminy muzułmańskiej nastąpiła miła uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Ekumenicznej przyznawanej przez Radę Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Pomorzu dla dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego za wybitny wkład w rozwój ekumenizmu w regionie oraz działania na rzecz szerzenia idei pokoju i pojednania.

Na wstępie rektor kościoła Świętej Trójcy o. Tomasz Jank zachęcał do modlitwy „obok siebie, wzywającej dawcę pokoju, aby uścisnąć sobie dłoń, nawet jeśli nasza wiara jest trochę inna”. Podkreślił, że spotykamy się w „małym Asyżu” wypełnionym duchem św. Franciszka.

Pastor Dawid Baron reprezentujący członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz pomorski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej apelował o „pokój w naszych sercach, abyśmy żyli ze sobą w zgodzie. Prosił Stwórcę, aby nauczył nas myśleć i czynić wszystko co służy pokojowi!”. O pokój w miejscach gdzie trwają wojny modlił się imam Hani Hraish z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku. W szczególności wymienił Libię, Jemen i Syrię, ziemię proroków. W imieniu społeczności żydowskiej modlitwę poprzedzoną śpiewem kantora odczytali Bogusław i Stanisława Łowińscy z Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP. Z aktorskim zacięciem powtarzali: „wszechmogący Panie Królu nieba i ziemi wypełnij ciszą burzę serc naszych…, pomnażaj pokój i miłość!”. W języku cerkiewno-słowiańskim z modlitwą do Boga zwrócił się ojciec Doroteusz Jóźwik, proboszcz prawosławnej katedralnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku. Prosił „o pokój dla całego świata, o pokój dla każdego miejsca i jego mieszkańców” Międzyreligijne spotkanie modlitwą o pokój zakończył minister prowincjalny zakonu gdańskich franciszkanów ojciec Adam Kalinowski prosząc Pana „abyśmy na nowo odkrywali plan zbawienia świata i znaleźli swoje miejsce na mapie pokoju, który stworzył Bóg!”

Na zakończenie gwardian gdańskiego klasztoru o. Piotr Pliszka razem z dyrektorem DMK o. Romanem Ziołą wręczyli gościom płonącą statuetkę gdańskiego Asyża – otwartą dłoń, zaprojektowaną i wykonaną specjalnie na tę okazję przez artystkę, rzeźbiarkę Magdalenę Golon.

Całą uroczystość uświetnił Gdański Chór Nauczycielski pod dyrekcją prof. Teresy Pabjańczyk. Doskonale dobrany repertuar, wstęp oraz minikoncert na podsumowanie idealnie wpisały się w klimat międzyreligijnego spotkania. Zaprezentowano pieśni w języku cerkiewno-słowiańskim, niemieckim i hebrajskim.

Dodatkowo, na zakończenie poza programem, spontanicznie wystąpił z pięciominutowym programem zespół „Kirim” z Krymu z układem muzyczno-tanecznym. Ponadto starosta kościerski Piotr Lizakowski podziękował franciszkanom za stałą współpracę, przekazując obraz olejny z wizerunkiem papieża. Dziękując za wspólne bycie i modlitwę o. Roman Zioła zaprosił wszystkich na drugą część „Asyża…”, która odbędzie się 8 listopada br. o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Sympozjum Jedności zatytułowane zostało „Drogi do miejsc świętych”. Zapraszamy!

Występ zespołu QIRIM z Symferopola na zakończenie Modlitwy o Pokój