Perła ukryta w roli i Ramiona Jakuba – refleksje z rekolekcji

W minionym czasie odbyły się w naszym Domu rekolekcje o tematach związanych z osobistą historią życiową i tożsamością. W rekolekcjach prowadzonych przez o. Mateusza Stachowskiego uczestnicy poprzez rozważanie historii Józefa, syna Jakuba, byli zaproszeni do przyjrzenia się Bożemu działaniu zarówno w jego historii, jak i w swojej osobistej historii. W kolejnych rekolekcjach, które prowadzili Irena Neumueler i o. Robert Zbierański – „Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość” wzięło udział aż 45 osób, co też pokazuje, jak bardzo w dzisiejszym świecie złaknieni jesteśmy i spragnieni doświadczenia akceptacji i docenienia, własnej wyjątkowości, niezbywalnej wartości, tak jak ją widzi Bóg, a przede wszystkim – doświadczenia prawdziwej, bezwarunkowej miłości, która ma swoje źródło w Bogu.

Zarówno przyjrzenie się własnej historii, jak i przyjrzenie się własnej wartości w oczach Bożych, które są jedynym prawdziwym lustrem odbijającym jedno i drugie, jedynym prawdziwym spojrzeniem, wydobywającym na światło dzienne całe nasze piękno mimo naszej słabości i poranień, owocuje właśnie tym, czego najbardziej potrzebujemy – pewnością bezwarunkowej Bożej miłości i prowadzenia, zarówno w pięknych, jak i trudnych momentach życia.

Przytaczamy fragmenty świadectw uczestników, aby ukazać Boże działanie w ich sercach.

Pokazały prawdę Bożą o człowieku, czyli tę prawdę obiektywną – prawdziwą wartość i tożsamość człowieka. Umocniły we mnie przekonanie, że Bóg mnie bardzo kocha i pragnie mojej miłości, wiary – czyli o tym, że moja wiara ma być relacją z Bogiem.

 

Przyjechałam tu w poczuciu porażki, niechęci do własnej osoby, jak i niezadowolenia z własnego życia (…) jestem przekonana, że wracam już jako nowy człowiek. W pogodzeniu z przeszłością i otwartością na kolejne lata życia. Przyjęłam swoje istnienie na nowo. Czeka mnie trudna, nieustanna praca nad sobą, ale nie jestem sama w tej drodze.

 

Przyjechałam na te rekolekcje z rozdarciem wewnętrznym – z pytaniem o to kim jestem, kim chcę być i co myślą o mnie inni. W czasie rekolekcji zdałam sobie sprawę z tego, że to co mówią i myślą o mnie inni, jest tylko dodatkiem, bez którego da się żyć. Z racji bycia dzieckiem Bożym jestem wartościowym człowiekiem. Czuję spokój i radość. Wiem, że obojętnie co by się działo Bóg ze mną będzie.

 

Odczuwam duży spokój i zaufanie do Niego, zwłaszcza do Jego opieki nade mną w przyszłości, do Jego prowadzenia. Mam znacznie większe poczucie celowości mojego życia i sensu wszystkich wydarzeń, które miały w nim miejsce.

 

Uzyskałam odpowiedź, po co żyję: „By kochać i być kochana.” Czuję otwartość, zmianę mentalności, otwartość na nowe i nieznane!

Po raz kolejny zobaczyłem, że to Pan jest najważniejszy w moim życiu. To On prowadzi i decyduje o mojej drodze. Dopuszcza wydarzenia i wyprowadza z nich dobro.

 

Był to błogosławiony czas porządkowania (lub bardziej rozpoczęcia porządkowania) spraw w swoim życiu; godzenia się z sytuacjami, które raniły i dostrzegania w nich Bożej obecności. Początek prawdziwie głębokiej relacji z Bogiem.

 

Rekolekcje były wspaniałe! Dzięki nim poznałam Boga na nowo, jako przede wszystkim kochającego Tatę. Te dni skłoniły mnie do spojrzenia na moje życie z innej perspektywy. Utwierdziły mnie w tym, że Bóg nigdy mnie nie zostawił i nie zostawi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i oddanie tego czasu Panu Bogu, aby działał z mocą w ich sercach, dziękujemy także za świadectwa. Rekolekcje „Ramiona Jakuba. Jak pokochać swoją historię” odbędą się jeszcze w grudniu, natomiast „Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość” planujemy na kolejny rok.