Oaza Modlitwy w DMK

W dniach 5-6 stycznia 2016 roku, w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, odbyła się Oaza Modlitwy, w której uczestniczyło pięć małżeństw formujących się w ramach jednego kręgu rodzin Domowego Kościoła.

„Wieczorem rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył o. Piotr Pliszka – moderator i opiekun duchowy kręgu. Następnie odmówiliśmy Nieszpory i ojciec wprowadził nas w treści dni skupienia. W celu budowania prawdziwej jedności małżeńskiej, a także pomocy w owocnym przeżywaniu dialogu małżeńskiego, poruszyliśmy trudny i jednocześnie piękny temat odkrywania swojej tożsamości w swoich małżeństwach. Mężowie i żony, w oddzielnych grupach formacyjnych, mieli odpowiedzieć na pytania: jaki powinien być idealny mężczyzna, mąż i ojciec oraz jaki realnie jest/jesteś jako mężczyzna, mąż i ojciec. Po długiej i owocnej pracy spotkaliśmy się wspólnie, by skonfrontować nasze spostrzeżenia, podzielić się osobistymi odczuciami w stosunku do współmałżonków i wytłumaczyć ewentualne niejasności. Dzień zakończyliśmy Kompletą.                      Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli) rozpoczęliśmy adoracją, śniadaniem i jutrznią, po której nastąpiła katecheza p. Ireny Neumueler. Tym razem rozmawialiśmy o roli kobiety i jej podstawowym powołaniu, jakim jest dawanie życia. Kobieta jest dana mężczyźnie i ona otwiera swojego męża na wymiar duchowy, idzie z nim, żeby go wesprzeć w jego zmaganiach. Na podstawie historii biblijnych Debory, Rut czy Judyty, Pan powołuje kobiety do różnych zadań. Po bardzo ubogacającej katechezie przeżywaliśmy wspólną Eucharystię, która jednocześnie rozpoczęła spotkanie formacyjne kręgu, na którym kontynuowaliśmy temat dialogu małżeńskiego. Po nim udaliśmy się na pyszny obiad i tym samym zakończyliśmy pierwszą Oazę Modlitwy w ramach naszej formacji.”

red. Aneta

IMG_4495 IMG_4496 IMG_4497 IMG_4505 IMG_4506 IMG_4507 IMG_4508 IMG_4511 IMG_4512 IMG_4513 IMG_4514 IMG_4516 IMG_4517 IMG_4518 IMG_4519 IMG_4521 IMG_4523 IMG_4524 IMG_4525 IMG_4528 IMG_4530