„Niemcy, Polska, migracja i zmiany strukturalne” – kolejny projekt polsko-niemiecki za nami!

W dniach 9-13 maja br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku gościł polsko-niemiecką grupę młodzieży na projekcie pod tytułem „Niemcy, Polska, migracja i zmiany strukturalne”.

Prawie 40 uczestników z Zespołu Szkól nr 2 we Wronkach oraz Haus Kreisau w Berlinie uczestniczyło w szeregu warsztatów i spotkań dotyczących zagadnienia migracji.

W programie projektu znalazły się m.in. praca w grupach mieszanych z kartami pracy dotyczącymi kwestii migracji wzbogacona o grę miejską po starym mieście. Każdego dnia podczas porannej rozgrzewki zespół uczestniczył w grach integracyjnych opartych animacji językowej.

W ramach warsztatów grupowych, dotyczących życia w komunizmie i solidarności, grupa odwiedziła Europejskie Centrum Solidarności. Kontynuacją wizyty było stworzenie kalendarium najważniejszych wydarzeń polsko-niemieckich. Dopełnieniem zagadnienia migracji we współczesnej Europie była wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni.

W ramach integracji sportowo-edukacyjnej udali się do kręgielni U7, aby w mieszanych polsko-niemieckich grupach, w atmosferze budowania więzi i przyjaźni realizować cele edukacji sportowo-edukacyjnej.

W czasie trwania projektu młodzież wspaniale ze sobą współpracowała, zawiązało się wiele przyjaźni. Wszyscy z niecierpliwością wyczekują kolejnej części projektu, która tym razem odbędzie się w Berlinie.

Projekt dofinansowany był przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: www.pnwm.org.

 


 

Vom 9. bis 13. Mai dieses Jahres war das DMK in Danzig Gastgeber einer polnisch-deutschen Jugendgruppe, die sich hier für das Projekt „Deutschland, Polen, Migration und Strukturwandel“ getroffen hat.

Knapp 40 TeilnehmerInnen aus dem Schulkomplex Nr. 2 in Wronki und dem Haus Kreisau in Berlin nahmen an einer Reihe von Workshops und Treffen zum Thema Migration teil.

Das Programm des Projekts umfasst unter anderem Arbeit in gemischten Gruppen mit Arbeitsblättern zu Migrationsthemen, angereichert mit einem Stadtspiel rund um die Altstadt. Jeden Tag nahm das Team während des morgendlichen Aufwärmens an Integrationsspielen teil, die auf Sprachanimation basierten.

Im Rahmen von Gruppenworkshops zum Thema Leben im Kommunismus und Solidarität besuchte die Gruppe das Europäische- Solidarnosc – Zentrum (ECS). Der Besuch wurde mit der Erstellung eines Kalenders der wichtigsten polnisch-deutschen Veranstaltungen fortgesetzt. Eine Ergänzung zum Thema Migration im heutigen Europa war ein Besuch im Emigrationsmuseum in Gdynia.

Im Rahmen der sportlichen und pädagogischen Integration gingen die Teilnehmenden kegeln, um in gemischten polnisch-deutschen Gruppen, in einer Atmosphäre der Verbundenheit und Freundschaft, die Ziele der sportlichen und pädagogischen Bildung zu verfolgen.

Während des Projekts haben die Jugendlichen wunderbar zusammengearbeitet und viele Freundschaften geschlossen. Alle freuen sich auf den nächsten Teil des Projekts, der dieses Mal in Berlin stattfinden wird.

Das Projekt wurde vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert: www.pnwm.org