Nadzieja na pokój w czasach wojny – kolejny projekt za nami!

DMK wspólnie z partnerami instytucjonalnymi: Katholische Akademie w Berlinie i UKSW w Warszawie był organizatorem 23 edycji Akademii Letniej, która odbyła się w Gdańsku w dniach 29 sierpnia – 2 września. Tematem seminarium była „Nadzieja na pokój w czasach wojny”. W projekcie wzięło udział ponad 20 studentów z Polski i Niemiec, którzy brali udział w panelach dyskusyjnych i pracowali w grupach roboczych poświęconych m.in. politycznym relacjom między Polską a Niemcami w teście zderzeniowym czasu wojny w Ukrainie, scenariuszom w przypadkach ucieczki i migracji w przyszłości oraz oczekiwaniom od przyszłości wobec aktualnych kryzysów. Uczestnicy zdobywali również cenne doświadczenia podczas wizyt studyjnych w Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Drugiej Wojny Światowej oraz Muzeum Migracji.

 

Podziękowania za dofinansowanie i wsparcie kierujemy do Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM

 

Zdjęcia: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW


Das DMK, zusammen mit institutionellen Partnern: Katholische Akademie in Berlin und UKSW in Warschau, war der Organisator der 23. Sommerakademie, die vom 29. August bis 2. September in Danzig stattfand. Das Thema des Seminars lautete „Hoffnung auf Frieden in Zeiten des Krieges”. Mehr als 20 Studierende aus Polen und Deutschland nahmen an Podiumsdiskussionen teil und arbeiteten in Arbeitsgruppen zu Themen wie: politische Beziehungen zwischen Polen und Deutschland in der Zerreißprobe des Krieges in der Ukraine, Szenarien in Fällen von Flucht und Migration in der Zukunft und Erwartungen an die Zukunft angesichts aktueller Krisen. Die Teilnehmehnden sammelten auch wertvolle Erfahrungen bei Studienbesuchen im Europäischen Solidaritätszentrum, im Museum des Zweiten Weltkriegs und im Migrationsmuseum.

 

Vielen Dank für die Förderung und Unterstützung an Deutsch-Polnisches Jugendwerk Hauptseite – DPJW

 

Foto: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW